Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o.

Javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. trajat će u Gradu Zagrebu od 16. travnja do 15. svibnja 2014. Tijekom javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u Stručnu podlogu u Područnom uredu Susedgrad, Zagreb, Sigetje 2, radnim danom od 8.00 do 15.30 sati. Sažetak Stručne podloge objavit će nadležno tijelo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na svojim internetskim stranicama.


Javno izlaganje predmetne Stručne podloge održat će se u ponedjeljak, 28. travnja 2014. u 17 sati u Velikoj dvorani u Područnom uredu Susedgrad, Zagreb, Sigetje 2.


Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Stručnoj podlozi mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu dokumentaciju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Obavijest o upućivanju dokumentacije na javnu raspravu

Objava Ministarstva zaštite okoliša i prirode