Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o studijama o utjecaju na okoliš - plinovodi

 
Javna rasprava o studijama o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Bosiljevo - Karlovac DN 700/75 bar, magistralnog plinovoda Karlovac - Lučko DN 500/75 bar, magistralnog plinovoda Zabok - Lučko DN 700/75 bar i međunarodnog plinovoda Rogatec (SLO) -Zabok DN 700/75 trajat će u Gradu Zagrebu od 26. lipnja do 27. srpnja 2015. 

Tijekom javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti će biti omogućen javni uvid u jednu cjelovitu Studiju i dva ne-tehnička sažetka Studije za svaki pojedini zahvat u Područnom uredu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, radnim danom od 8.30-15.30 sati. Cjelovite studije i ne-tehnički sažeci studija bit će objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

Javno izlaganje studija u Gradu Zagrebu održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2015. s početkom u 13,00 sati, u dvorani 314 na II. katu Područnog ureda Trešnjevka, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na studije mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu Studiju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest
Objava Ministarstva zaštite okoliša i prirode