Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš: (1) Izgradnja autoceste A11 Zagreb – Sisak, dionica prijelaz preko Ranžirnog kolodvora i spoj na Sarajevsku cestu, i (2) izgradnja i rekonstrukcija Sarajevske ceste

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš: (1) Izgradnja autoceste A11 Zagreb – Sisak, dionica prijelaz preko Ranžirnog kolodvora i spoj na Sarajevsku cestu, i (2) izgradnja i rekonstrukcija Sarajevske ceste trajat će od 7. listopada do 7. studenog 2016. 

Tijekom javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti će biti omogućen javni uvid u jednu cjelovitu Studiju i jedan sažetak Studije u zgradi Gradske uprave u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, radnim danom od 8.30-15.30 sati. Nadležno tijelo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, će staviti cjelovitu Studiju i na svoju internetsku stranicu.

Javno izlaganje Studije održat će se u petak, 21. listopada 2016. s početkom u 14.00 sati, u Tribini grada Zagreba, Zagreb, Kaptol 27.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave:
- upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu Studiju ili
- u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2.

Sva pristigla mišljenja, prijedlozi i primjedbe te zapisnik o javnom izlaganju bit će dostavljeni Ministarstvu zaštite okoliša i  prirode na nadležno postupanje.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest
Objava nadležnog Ministarstva