Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš dogradnje CUPOVZ

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš dogradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba trajat će u Gradu Zagrebu od 6. listopada do 4. studenog 2014.

Tijekom javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti će biti omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i sažetak Studije u Područnom uredu Peščenica, Zagreb, Zapoljska 1, radnim danom od 8.30-15.30 sati. Sažetak Studije bit će s danom početka javne rasprave objavljen na internetskim stranicama nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Javno izlaganje Studije održat će se u četvrtak, 16. listopada 2014. s početkom u 15 sati u dvorani Mjesnog odbora Peščenica, Zagreb, Ulica Petra Petrovića Njegoša 10, I. kat.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu Studiju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Informacija za javnost
Objava Ministarstva