Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok

 
Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok trajat će od 17. studenog do 16. prosinca 2016.

Tijekom javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti će biti omogućen javni uvid u jednu cjelovitu Studiju i tri sažetka Studije:
  • u zgradi Gradske uprave u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, radnim danom od 8.30-15.30 sati i
  • u službenim prostorijama Zagrebačke županije u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72, V. kat, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.
Nadležno tijelo, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, će staviti cjelovitu Studiju i na svoju internetsku stranicu.

Javno izlaganje Studije održat će se u srijedu 7. prosinca 2016. godine s početkom u 12.00 sati, u službenim prostorijama Zagrebačke županije u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72, V. kat, dvorana 17.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave:
  • upisati u knjige primjedbi, izložene uz predmetne Studiju ili
  • u pisanom obliku dostaviti na adresu:
    - za Grad Zagreb -  Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2
    - za Zagrebačku županiju – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V.
Sva pristigla mišljenja, prijedlozi i primjedbe te zapisnik o javnom izlaganju bit će dostavljeni Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na nadležno postupanje.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest
Objava nadležnog Ministarstva