Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš – Rekonstrukcija i dogradnja TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš – Rekonstrukcija i dogradnja TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju trajat će u Gradu Zagrebu od 11. prosinca 2013. do 9. siječnja 2014.


Tijekom javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i sažetke Studije u Područnom uredu Dubrava, Zagreb, Dubrava 49, radnim danom od 8.30-15.30 sati. Cjelovitu Studiju i sažetak Studije će u istom roku objaviti Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr).


Javno izlaganje Studije održat će se u ponedjeljak, 16. prosinca 2013. u 15.00 sati u dvorani A-B na I. katu Područnog ureda Dubrava, Zagreb, Dubrava 49.


Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu dokumentaciju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Obavijest o upućivanju dokumentacije na javnu raspravu

Objava Ministarstva zaštite okoliša i prirode