Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš zahvata: Brza cesta Popovec - Marija Bistrica - Zabok, čvor Kašina - čvor Zlatar Bistrica

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš zahvata: Brza cesta Popovec - Marija Bistrica - Zabok, čvor Kašina - čvor Zlatar Bistrica trajat će u Gradu Zagrebu od 23. veljače do 24. ožujka 2015. 

Tijekom javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti će biti omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i ne-tehnički sažetak Studije u Područnom uredu Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, radnim danom od 8.30-15.30 sati. Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije bit će objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti i na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Javno izlaganje Studije održat će se u četvrtak, 5. ožujka 2015., s početkom u 14 sati, u „Plavoj dvorani“ u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 6.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave:
- upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu Studiju ili
- u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 
OBAVIJEST