Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka u Gradu Zagrebu će trajati od 16. svibnja do 14. lipnja 2018.

Tijekom trajanja javne rasprave u Gradu Zagrebu javnosti i zainteresiranoj javnosti će biti omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i sažetak Studije u predvorju Područnog ureda Gradske uprave Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, radnim danom od 8,30 do 15,30 sati.
Nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će objaviti cjelovitu Studiju i na svojoj internetskoj stranici.

Javno izlaganje Studije u Gradu Zagrebu će se održati  u utorak, 22. svibnja 2018. s početkom u 13,00 sati u prostoru ZgForuma, Gajeva 27.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se do 14. lipnja 2018.:
  • upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu Studiju ili
  • u pisanom obliku dostaviti na adresu:  Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2.
Sva pristigla mišljenja, prijedlozi i primjedbe te zapisnik o javnom izlaganju bit će dostavljeni nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na daljnje postupanje.

Obavijest o provođenju javne rasprave
Objava nadležnog Ministarstva