Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološkom rješenju za postojeće postrojenje EL-TO Zagreb, operatera HEP-proizvodnja d.o.o.

 
Temeljem Odluke nadležnog tijela u postupku Ministarstva zaštite okoliša i prirode provest će se javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološkom rješenju za postojeće postrojenje EL-TO Zagreb iz Zagreba u trajanju od 27. srpnja 2015. do 26. kolovoza 2015. Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje bit će objavljeni za vrijeme trajanja javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

Radi bolje obaviještenosti javnosti i zainteresirane javnosti o javnoj raspravi, Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj je Odluku o upućivanju Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološkog rješenja postojećeg postrojenja EL-TO Zagreb na javnu raspravu objavio na internetskim stranicama Grada Zagreba i na oglasnim pločama u predvorju zgrade Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1 i u Područnom uredu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2.

Odluka Ministarstva zaštite okoliša i prirode