Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološkom rješenju za postojeće postrojenje Hospira Zagreb d.o.o.

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološkom rješenju za postojeće postrojenje Hospira Zagreb d.o.o. trajat će u Gradu Zagrebu od 3. rujna do 2. listopada 2013.

Tijekom javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološko rješenje za predmetni zahvat u Područnom uredu Črnomerec, Zagreb, Trg Francuske Republike 15, radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.

Sažetak Zahtjeva i Tehničko-tehnološko rješenje objavit će nadležno tijelo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na svojim službenim stranicama (www.mzoip.hr). Zaključkom Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I 351-03/12-02/117, URBROJ: 517-06-2-2-12-13 od 9. srpnja 2013. za dio podataka u predmetnoj dokumentaciji odobrena je tajnost podataka.

Javno izlaganje Zahtjeva i Tehničko-tehnološkog rješenja održat će se u utorak, 10. rujna 2013. u 15.30 sati u dvorani 30 na I. katu Područnog ureda Črnomerec, Zagreb, Trg Francuske Republike 15.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu dokumentaciju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest o upućivanju dokumentacije na javnu raspravu

Objava Ministarstva zaštite okoliša i prirode