Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološkom rješenju za postojeće postrojenje za proizvodnju umjetnih smola Scott Bader d.o.o.

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološkom rješenju za postojeće postrojenje za proizvodnju umjetnih smola Scott Bader d.o.o. trajat će u Gradu Zagrebu od 25. listopada do 25. studenog 2013.

 

Tijekom javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološko rješenje za predmetni zahvat u Područnom uredu Peščenica, Zagreb, Zapoljska 1, radnim danom od 8.30 do 15.30 sati. Sažetak Zahtjeva i Tehničko-tehnološko rješenje objavit će nadležno tijelo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na svojim službenim stranicama (www.mzoip.hr).


Javno izlaganje Zahtjeva i Tehničko-tehnološkog rješenja održat će se u ponedjeljak, 4. studenog 2013. u 15.30 u sobi 115 na I. katu Područnog ureda Peščenica, Zagreb, Zapoljska 1.


Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o predmetu javne rasprave mogu se zaključno sa zadnjim danom javne rasprave upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetnu dokumentaciju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Obavijest o upućivanju dokumentacije na javnu raspravu
Objava Ministarstva zaštite okoliša i prirode