Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javni uvid u Nacrt prijedloga akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu

U razdoblju od 5. srpnja do 3. kolovoza 2017. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj je organizirao javni uvid u Nacrt prijedloga akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu.

Nacrtom prijedloga akcijskog plana predloženi su scenariji upravljanja bukom na sveukupno 134 prioritetna područja u Gradu Zagrebu s ciljem snižavanja razina buke u okolišu korištenjem različitih mjera na mjestu imisije buke, na putu njenog širenja ili snižavanjem razina buke na mjestu emisije (izvoru) buke, uz procjenu smanjenja broja ljudi izloženih prekomjernim razinama buke.

Prioritetna područja upravljanja bukom su određena metodom proračuna prioritetne razine prekoračenja, koja uzima u obzir ukupan broj stanovnika na svakom pojedinom području,  maksimalno prekoračenje indikatora razina buke i cjelodnevne vrijednosti razina buke povezane s pojedinom ocjenskom točkom.

U navedenom razdoblju, Nacrt prijedloga akcijskog plana je bio izložen u Područnom uredu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb i objavljen na internetskoj stranici Grada Zagreba. Javno izlaganje Nacrta prijedloga akcijskog plana održano je  6. srpnja 2017., u prostoru ZgForuma, Gajeva 27, Zagreb.

Tijekom trajanja javnog uvida, javnost je mogla svoje komentare, mišljenja, prijedloge i primjedbe upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetni dokument ili dostaviti na objavljenom obrascu na adresu E-pošte: eko@zagreb.hr, odnosno na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb.
 

Informacija o izradi
Analiza rezultata karte buke i KPUB
Određivanje prioritetnih područja i scenarija
Nacrt prijedloga akcijskog plana
Odgovori na primjedbe, mišljenja i prijedloge javnosti