Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javni uvid u Nacrt prijedloga akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028. godine

Sukladno članku 165. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članku 15. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine 127/19 i 57/22) i članku 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08), Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje objavljuje Nacrt prijedloga akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028. na mrežnoj stranici Grada Zagreba i stavlja na javni uvid radi  pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti u razdoblju od 3. veljače do 6. ožujka 2023. 

Pravna osnova za izradu i donošenje ovoga plana je članak 54. stavak 3. Zakona o zaštiti zraka prema kojem izradu plana osigurava nadležno upravno tijelo, a donosi predstavničko tijelo Grada Zagreba za svoje administrativno područje.

Planom se određuju mjere zaštite zraka kako bi se u što kraćem mogućem vremenu osiguralo postizanje graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari koje su bile prekoračene referentne 2021. godine. Provedba plana ima za cilj pridonijeti trajnom poboljšanju kvalitete zraka na području Grada Zagreba i njenom očuvanju unutar zakonom propisanih vrijednosti.

Nacrt prijedloga akcijskog plana je izradio ovlaštenik EKONERG d.o.o. iz Zagreba, Koranska 5. 

Tijekom trajanja savjetovanja s javnošću, Nacrt prijedloga akcijskog plana je dostupan na mrežnoj stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) pod temama Oglasna ploča/Savjetovanje s javnošću/Otvorena savjetovanja, Energetika i zaštita okoliša/ eko.zagreb.hr/Otvorena savjetovanja i Energetika i zaštita okoliša/eko.zagreb.hr/Programi, planovi i studije na javnom uvidu te će biti stavljen na javni uvid u predvorju zgrade Gradske uprave, Trg S. Radića 1, Zagreb i u Područnom uredu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb.

Tijekom trajanja javnog uvida, a zaključno do 6. ožujka 2023., javnost i zainteresirana javnost može svoje komentare, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga akcijskog plana:
-  upisati u knjige primjedbi izložene na mjestima javnog uvida radnim danom od 8,30 do 15,30 sati;
- u pisanom obliku na Obrascu za sudjelovanje javnosti dostaviti na adresu elektroničke pošte: geos@zagreb.hr, uz naznaku „Primjedba na AP zrak“ ili na adresu: Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za ekološku održivost, Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb.
 
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i koji su nečitko napisani, uvredljivi ili nisu u vezi s predmetom javnog uvida neće se uzeti u obzir.