Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javni uvid u Nacrt prijedloga Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Zagrebu

Sukladno članku 16. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj  130/11 i 47/14) Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj objavljuje Nacrt prijedloga Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Grada Zagrebu na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba i stavlja na javni uvid od 20. siječnja do 18. veljače 2015.

Pravna osnova za izradu i donošenje plana je članak 46. stavak 1. i stavak 2. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 130/11 i 47/14) i ima za cilj u što je moguće kraćem vremenskom razdoblju osigurati postizanje graničnih ili ciljnih vrijednosti onih onečišćujućih tvari u zraku koje su, prije donošenja plana, bile prekoračene. Nacrt prijedloga Akcijskog plana izradio je ovlaštenik EKONERG d.o.o. - Institut za energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Korunska 5.

Predstavničko tijelo Grada Zagreba donosi Akcijski plan za administrativno područje Grada Zagreba.

Tijekom trajanja javnog uvida javnosti je omogućen uvid u predmetni Nacrt koji je izložen u Područnom uredu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, Područnom uredu Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, Područnom uredu Susedgrad, Sigetje 2 i predvorju zgrade Gradske uprave, Trg S. Radića 1, radnim danom od 8,30 do 15,30 sati.

Poziva se javnost da komentare, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Akcijskog plana zaključno do 18. veljače 2015. upiše u knjige primjedbi izložene uz predmetni dokument ili u pisanom obliku dostave na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2 ili elektroničkom poštom na adresu: eko@zagreb.hr.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

Informacija o izradi Nacrta prijedloga Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u Gradu Zagrebu