Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javni uvid u Nacrt prijedloga odluke o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16), Gradska skupština Grada Zagreba odlukom određuje ulice, dijelove ulica i naselja, trgove i druge lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke radi organiziranja razonode, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti.

Izrađenim Nacrtom prijedloga odluke o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke predlažu se lokacije u Gradu Zagrebu na kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke za vrijeme održavanja javnih priredbi, dopuštene emisijske i imisijske razine buke na tim lokacijama tijekom dana i noći, obveze organizatora priredbi te novčane kazne za kršenje propisanih odredbi. Njegove odredbe se ne odnose na uporabu elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, niti na mirna okupljanja i javne prosvjede koji se održavaju radi javnog izražavanja i promicanja političkih, socijalnih i nacionalnih uvjerenja i ciljeva jer oni izlaze iz okvira odredbi članka 10. i regulirani su drugim propisima.

Javni uvid u Nacrt prijedloga odluke trajao je od 10. veljače do 10. ožujka 2016. na internetskoj stranici Grada Zagreba.

U tom razdoblju mišljenja, prijedlozi i primjedbe na predloženi nacrt prijedloga mogli su se dostaviti na niže objavljenom obrascu:
  • elektroničkom poštom na adresu: eko@zagreb.hr ili
  • na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2.
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji su nečitko napisani, anonimni, uvredljivi ili nisu u vezi s predmetom javnog uvida ne razmatraju se prilikom izrade prijedloga odluke.

Informacija o izradi
Nacrt prijedloga odluke
Prilog I. Prikaz lokacija
Obrazac za sudjelovanje javnosti
Odgovori na primjedbe, mišljenja i prijedloge javnosti
Stručna podloga