Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javni uvid u Nacrt prijedloga programa zaštite okoliša Grada Zagreba

Sukladno članku 165. stavku 1. i 2. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13) i članka 14. stavka 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, br. 64/08) Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj objavljuje Nacrt prijedloga programa zaštite okoliša Grada Zagreba (dalje u tekstu Nacrt prijedloga programa) na službenim stranicama Grada Zagreba i stavlja na javni uvid u razdoblju od 21. siječnja do 19. veljače 2015.

Pravna osnova za izradu i donošenje programa je članak 53. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13) koji obvezuje Grad Zagreb da izradi Program zaštite okoliša u skladu s posebnostima i obilježjima svog područja.  U izradi dokumenata sa svojim prilozima i primjedbama sudjeluju, uz predstavnike nadležnih gradskih upravnih tijela, javne ustanove i stručne institucije, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinica lokalne samouprave.

Predstavničko tijelo Grada Zagreba donosi Program zaštite okoliša Grada Zagreba.

Tijekom trajanja uvida javnosti je omogućen uvid u predmetni Nacrt prijedloga programa na četiri lokacije Gradske uprave i to: u predvorju zgrade Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1; u PU Trešnjevka, Park stara Trešnjevka 2; u PU Peščenica, Zapoljska 1 i u PU Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb, radnim danom u vremenu od 8,30 do 15,30 sati u razdoblju od 21. siječnja do 19. veljače 2015.

Poziva se javnost da komentare, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga programa zaključno do 19. veljače 2015. upiše u knjige primjedbi izložene uz predmetni dokument ili u pisanom obliku dostave na adresu:  Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2 ili elektroničkom poštom na adresu: eko@zagreb.hr.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

Informacija o izradi Nacrta prijedloga programa zaštite okoliša Grada Zagreba

Nacrt prijedloga programa zaštite okoliša Grada Zagreba