Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javni uvid u Nacrt prijedloga programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu

 
Pravna osnova za izradu Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu je članak 12. stavak 1. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine 130/2011 i 47/14). Nacrt prijedloga programa je izradio ovlaštenik ECOINA d.o.o. iz Zagreba. Njime se određuju ciljevi, prioriteti i mjere u zaštiti zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena na području Grada Zagreba. Donosi se za četverogodišnje razdoblje i objavljuje u službenom glasilu. Dio je Programa zaštite okoliša Grada Zagreba i donosi ga Gradska skupština Grada Zagreba.

Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, u razdoblju od 15. veljače do 15. ožujka 2016., Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj objavljuje Nacrt prijedloga programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr) pod temom Energetika i okoliš/Programi, planovi i studije na javnom uvidu.

Tijekom trajanja javnog uvida javnosti je omogućen uvid u Nacrt prijedloga programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu izložen u Područnom uredu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb radnim danom od 8,30 do 15,30 sati.

Poziva se javnost da komentare, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga programa zaključno do 15. ožujka 2016. upiše u knjigu primjedbi izloženu uz predmetni dokument ili u istom roku, u pisanom obliku na niže objavljenom obrascu dostavi na adresu: 
  • Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb ili
  • elektroničkom poštom na adresu: eko@zagreb.hr.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzimati u obzir.

Informacija o izradi
Nacrt prijedloga programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu
Obrazac za sudjelovanje javnosti
Odgovori na primjedbe, mišljenja i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti