Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javni uvid u Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

Sukladno članku 16. Zakona o zaštiti zraka (''Narodne novine'', broj 130/2011 i 47/14) Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj objavljuje Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba i stavlja na javni uvid od 30. svibnja do 30. lipnja 2014.

Pravna osnova za izradu Programa je članak 12. stavak 1. Zakona o zaštiti zraka (''Narodne novine'', broj 130/2011 i 47/14). Nacrt prijedloga Programa je izradio ovlaštenik ECOINA d.o.o. iz Zagreba. Njime se određuju ciljevi, prioriteti i mjere u zaštiti zraka, ozonskog sloja i ublažavanju klimatskih promjena na području Grada Zagreba. Donosi se za četverogodišnje razdoblje i sastavni je dio Programa zaštite okoliša Grada Zagreba što ga donosi Gradska skupština Grada Zagreba.

Tijekom trajanja javnog uvida javnosti je omogućen uvid u Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama izložen u Područnom uredu Trešnjevka, Park stara Trešnjevka 2, Zagreb, radnim danom od 8,30 do 15,30 sati .


Poziva se javnost da komentare, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Programa zaključno do 30. lipnja 2014. upiše u knjigu primjedbi izloženu uz predmetni dokument ili u istom roku u pisanom obliku dostavi na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2 ili elektroničkom poštom na adresu: eko@zagreb.hr.


Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

 

Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu