Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Osnovana je Radna grupa za praćenje stanja i iznalaženje rješenja za problem onečišćenja zraka na Jakuševcu

U skladu sa zaključcima sa tematske sjednice Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb-istok, održane 28. siječnja 2019., osnovana je Radna grupa za praćenje stanja i iznalaženje rješenja za problem onečišćenja zraka na Jakuševcu čiji je rad usmjeren na praćenje stanja, identificiranje izvora onečišćenja, obveze  provedbe mjera zaštite od strane onečišćivača te ostale poslove i aktivnosti koje mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete zraka.
 
Na 1. sjednici Radne grupe održanoj 3. travnja 2019. doneseni su  slijedeći zaključci:
 
 1. Sastanci Radne grupe održavat će se jedanput mjesečno. Tehničke i administrativne poslove obavljat će Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.
 2. Odlaganje otpada na odlagalištu Prudinec u Jakuševcu obavljat će se do završetka izgradnje odlagališta sukladno izdanoj građevinskoj dozvoli, ovisno o raspoloživom kapacitetu odlagališta.
  Odvojenim sakupljanjem bioootpada iz kućanstva  trebale bi se smanjiti količine i promijeniti  sastav otpada koji se odlaže na odlagalištu. Smanjenje udjela biootpada u komunalnom otpadu odloženom na Jakuševcu trebalo bi se pozitivno odraziti na kvalitetu zraka u zoni utjecaja odlagališta.
  Ustanovljeno je da Podružnica ZGOS provodi dodatne mjere i aktivnosti (dojava putem SMS-a, izvidi, praćenje intenziteta, smjera..) u cilju utvrđivanja uzroka i izvora povremenih visokih koncentracija sumporovodika i pojave neugodnih mirisa.
 3. Kompostana Jakuševec obrađuje isključivo biorazgradivi otpad s gradskih javnih površina (trava, lišće i grane). Količine otpada namijenjena za kompostiranje će se smanjiti, jer će se drvena biomasa (drvo) odvoziti u tri nove bioenergane.
  U kompostanu Jakuševec neće se dovoziti odvojeno prikupljeni biootpad iz kućanstva, već će se predavati ovlašteniku BIOKALNIK d.o.o. koji posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
 4. Državnom hidrometeorološkom zavodu će se predložiti postavljanje displeja na mjernoj postaji Zagreb – 3. Istovremeno zatražit će se i suglasnost za prijenos i prikaz rezultata mjerenja sa državnih mjernih postaja, Zagreb-1, Zagreb-2 i Zagreb-3 na EKO karti Grada Zagreba.
 5. Predlaže se postavljanje dva senzora na području gradske četvrti Novi Zagreb – istok i uključivanje u EKO kartu Grada Zagreba.
 6. Uvjete i dinamiku izmještanja farmi na području Jakuševca dogovorit će Gradski ured za poljoprivredu.
 7. Predlaže se izrada kataloga mjera u odnosu na parametre kvalitete zraka te uključenje svih onečišćivača na području gradske četvri Novi Zagreb- istok.
 8. Predlaže se da se formira zajednički katalog mjera za proširenje preventivnih i korektivnih preporuka prema javnosti.