Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Prijedlog odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija

Odluka o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija se donosi na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16). Zakonom je propisano da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave odlukom određuju lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke propisane važećim pravilnikom radi zadovoljavanja potreba za održavanjem zabavnih i sportskih priredbi i sličnih aktivnosti. Istom odlukom određuju se i putovi za dolazak i odlazak sudionika navedenih događanja.

Od 10. veljače do 10. ožujka 2016. javnosti i zainteresiranoj javnosti je bio omogućen javni uvid u tekst Nacrta prijedloga odluke na internetskoj stranici Grada Zagreba pod temom Programi, planovi i studije na javnom uvidu i davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na predloženi Nacrt.

Nakon dorade teksta u skladu s rezultatima javnog uvida i preporukama članova Radne skupine koja je sudjelovala u pripremi Prijedloga odluke, on je upućen na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Prijedlog odluke
Prikaz lokacija