Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Tehničko održavanje potoka Kustošak, od Ulice Krvarići do brane

U svrhu informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša objavljuje I n f o r m a c i j u  o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Tehničko održavanje potoka Kustošak, od Ulice Krvarići do brane, stacionaže km 6+275 do stacionaže km 6+830, Grad Zagreb, nositelja zahvata HRVATSKE VODE, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb.

Rok za davanje mišljenja, primjedbi prijedloga javnosti i zainteresirane javnosti na predmetnu Informaciju je 30 dana od dana objave, tj. od 8. kolovoza 2019.