Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

1. Međunarodni sastanak (kick – off meeting) prve faze partnera projekta UrbReC

1/12
Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, sudjelovao je na I. međunarodnom sastanku partnera projekta UrbReC koji se održao u Gradu Hagu, 3. i 4. listopada 2019. 

Neke od ključnih tema o kojima se raspravljalo su:
  • organizacija posjeta gradovima partnerima (City Visit) kako bi se uspostavila mreža projektnih partnera
  • Temeljna studija (Baseline Study) za dobivanje boljeg uvida u specifične kontekste pojedinog grada partnera i koja će biti temelj za apliciranje za drugu fazu
  • svrha i način rada Urbact lokalne radne skupine (Urbact Local Group - ULG).