Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Biomasa

Biomasa je obnovljivi izvor energije biološkog porijekla a pojavljuje se u mnogo različitih oblika. Uključuje ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šumarstva, piljevinu, koru i drvni ostatak iz drvne industrije kao i slamu, kukuruzovinu, stabljike suncokreta, ostatke pri rezidbi vinove loze i maslina, koštice višanja i kore od jabuka iz poljoprivrede, životinjski izmet i ostatke iz stočarstva, komunalni i industrijski otpad.

Vrste biomase:

1.       Šumska biomasa : Ostaci i otpad iz drvene industrije nastali redovitim gospodarenjem  šumama, prostorno i ogrjevno drvo. Hrvatska im 44% površine pod šumama, godišnji prirast je 9,6 milijuna m3.


Slika 1. Šumska biomasa
 


2.       Biomasa iz drvne industrije: Ostaci i otpad pri piljenju, brušenju, blanjanju. Služi kao gorivo u vlastitim kotlovnicama, sirovina za proizvode, brikete, itd. Najčešće je to otpad koji opterećuje drvnu industriju. Jeftinije i kvalitetnije gorivo od šumske biomase.


Slika 2 i 3. Biomasa iz drvne industrije (peleti i piljevina)
 


3.       Poljoprivredna biomasa: Ostaci godišnjih kultura (slama, kukuruzovina, oklasak, stabljike, ljuske, koštice). Visok udio vlage, različite primjese (npr. Na, Cl).


Slika 4. Primjer poljoprivredne biomase
 


4.       Energetski nasadi: Biljke bogate uljem ili šećerom s velikom količinom suhe tvari (ugljik C), kao što su:

·         Brzorastuće drveće, kineske trske s godišnjim prirastom od 17 t po hektaru,
·         Eukaliptus: 35t suhe tvari,
·         Zelene alge s prirastom od 50 tona po hektaru,
·         Biljke bogate šećerom i uljem,
·         U Hrvatskoj se najbolji rezultati postižu sa topolama, vrbama i jablanima
 

 

Slika 5. GMO hibrid jasika i topole              Slika 6. Drvo eukaliptusa