Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javni uvid u Stratešku kartu buke Grada Zagreba i prijedlog scenarija Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu (3. krug izvještavanja EK)

Javni uvid u Stratešku kartu buke Grada Zagreba i prijedlog scenarija Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu proveden je od 26. rujna do 25. listopada 2018.
 
U tom su razdoblju na javni uvid bili stavljeni:
  1. rezultati Strateške karte buke Grada Zagreba (tekstualni i grafički dio)
  2. elaborati za izradu prijedloga Akcijskog plana:
  • Analiza rezultata karte buke R3 i prijedlog prioritetnih područja upravljanja bukom (Oznaka: 2017-SKBAP-007/15) i
  • Određivanje prioritetnih područja i izrada scenarija upravljanja bukom okoliša (cestovni promet, pružni promet, industrijski pogoni i postrojenja) - Prijedlog scenarija za savjetovanje s javnošću (Oznaka: 2017-SKBAP-007/17) 
Navedeni dokumenti su bili objavljeni na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba te izloženi u predvorju zgrade Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb i Područnom uredu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb.
 
Javno izlaganje rezultata Strateške karte buke i prijedloga scenarija Akcijskog plana održano je 3. listopada 2018. u prostoru ZgForuma, Gajeva 27, Zagreb.
 
Sukladno odredbama članka 27.a stavka 3. Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (Narodne novine 75/09 i 60/16), tijekom trajanja javnog uvida javnost je imala mogućnost davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog scenarija Akcijskog plana na jedan od navedenih načina:
  • upisivanjem u knjige primjedbi koje su bile izložene uz predmetnu dokumentaciju na mjestima javnog uvida;
  • dostavljanjem u pisanom obliku pozivom na gornju klasu na adresu: Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2;
  • dostavljanjem elektroničkim putem na adresu E-pošte: eko@zagreb.hr, uz naznaku „Primjedba na APUB“. 
Informacija o izradi
Strateška karta buke
 - grafički dio:
Elaborat Analiza rezultata karte buke R3 i prijedlog prioritetnih područja upravljanja bukom
Elaborat Određivanje prioritetnih područja i izrada scenarija upravljanja bukom okoliša