Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Održano javno izlaganje rezultata Strateške karte buke Grada Zagreba i prijedloga scenarija Akcijskog plana upravljanja bukom

U organizaciji Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u ZgForumu je u srijedu, 3. listopada 2018., održano javno izlaganje rezultata Strateške karte buke Grada Zagreba i prijedloga scenarija Akcijskog plana upravljanja bukom. 
1/8
U organizaciji Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u ZgForumu je u srijedu, 3. listopada 2018., održano javno izlaganje rezultata Strateške karte buke Grada Zagreba i prijedloga scenarija Akcijskog plana upravljanja bukom. Dio je to savjetovanja s javnošću koje traje do 25. listopada 2018.
 
Strateška karta buke i Akcijski plan su dokumenti koje Grad donosi periodički radi upravljanja bukom tzv. glavnih izvora buke, tj. cestovnog prometa, željezničkog prometa i velikih industrijskih pogona i postrojenja.

Na temelju rezultata nove Strateške karte buke određena su područja na kojima Grad planira provoditi mjere i aktivnosti radi snižavanja razina buke okoliša i na taj način poboljšati kvalitetu života svojih sugrađana. Prezentaciju rezultata karte buke i metodologiju odabira tih područja predstavio je ovlašteni izrađivač Strateške karte buke i prijedloga Akcijskog plana dr.sc. Alan Štimac, direktor tvrtke DARH 2 d.o.o. iz Samobora.
 
Tijekom izlaganja građanima je predstavljen način izračuna prioritetnih razina prekoračenja, pojašnjeno što su konfliktne razine buke i kako brzina kretanja vozila utječe na emisije buke te su predstavljeni scenariji upravljanja bukom na najugroženijim područjima u Gradu. Sumarna analiza izloženosti stanovništva je pokazala da je gotovo deset puta više stanovnika Grada izloženo prekomjernim razinama buke cestovnog prometa nego željezničkog prometa. Stoga je razumljivo da se, od ukupno 119 područja upravljanja bukom koja će biti uključena u Akcijski plan, 107 područja odnosi na upravljanje bukom cestovnog prometa.
 
Nakon prezentacije prisutni su iznosili svoje prijedloge za određivanje prioriteta provedbe mjera na onim lokacijama za koje smatraju da su izrazito ugrožena bukom. Predstavnice nadležnog Ureda, Vesna Vugec i Sandra Hamin su pozvale građane da dostave svoje prijedloge i komentare, koji će se razmatrati i biti uzeti u obzir kod izrade konačne verzije Akcijskog plana.
 
Više o tome možete pročitati ovdje.
Vijesti