Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Posjet Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu i prezentacija u ZGForumu

U sklopu svog dvodnevnog posjeta Gradu Zagrebu, glavni tajnik EUROCITIES-a g. Paul Bevan sudjelovao je na prezentaciji aktivnosti Grada Zagreba te na prijemu u Rektoratu Sveučilišta u zagrebu.
1/7

U prostorijama ZGForuma, u sklopu svog dvodnevnog posjeta Gradu Zagrebu, glavni tajnik EUROCITIES-a g. Paul Bevan sudjelovao je na prezentaciji aktivnosti Grada Zagreba na kojoj su prisustvovali pročelnici gradskih ureda Grada Zagreba, predstavnici institucija, energetskih agencija, stručnih udruga i udruga civilnog društava. Prezentaciju su održali predstavnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i izgradnju Grada, na čelu sa pročelnicom gđo. Jadrankom Veselić Bruvo te pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj g. Marijan Maras.

 

Prezentacija je započela sa kratkim uvodom u strategijska urbana planiranja i razvoj Grada Zagreba, nadovezujući se dalje na izazove urbanog razvoja Grada Zagreba te prostorne informacije i istraživanja. Također su predstavljeni projekti koje se provode na području Grada te projekti koji se planiraju realizirati u skorijoj budućnosti. Jedan od tih projekata je i projekt „Intermodalnog putničkog terminala Sava-Sjever“.

 

Pročelnik g. Maras u svojem dijelu prezentacije predstavio je projekte i aktivnosti koje Grad Zagreb provodi na području energetike i zaštite okoliša, primjene mjera energetske učinkovitosti, primjene obnovljivih izvora energije, racionalnom korištenju energije, ekološko prihvatljivih goriva te razvoju i primjene novih tehnologija.

 

Nakon prezentacije, g. Bevan je zajedno sa pročelnikom g. Marasom i njegovim suradnicima, pročelnicom gđo. Veselić Bruvo i ravnateljem REGEA-e g. Julijem Domcem prisustvovao prijemu u Rektoratu zagrebačkog sveučilišta gdje ih je ugostio prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju g. Bojan Baletić. Prorektor Baletić je u sklopu prijema predstavio projekt „Kampusa Borongaj“.

 

Projekt Kampusa obuhvaća prostor koji se proteže na 92 hektara, a obuhvaćao bi osam fakulteta, tri tisuće kreveta u studentskim domovima površine 60 tisuća metara kvadratnih, te razne druge sadržaje, uključujući stanove za znanstvene novake, razmjenu studenata i nastavnika, konferencijsku aktivnost i slično, a predviđen je čak i sveučilišni hotel. Kampus je zamišljen kroz razvoj tri klastera, od kojih bi dva bila sveučilišna dok bi treći bio djelomično mješovitog karaktera, te je među ostalima predviđeno useljenje Ministarstva obrazovanja i Državnog hidrometeorološkog zavoda, a na polovici zemljišta planirana je izgradnja tehnološkog parka. Mali grad specifičnog karaktera u kojemu bi se prožimali razni aspekti sveučilišnog života na svim razinama - studentskoj, znanstvenih novaka i profesora, u konačnici bi bio dom za 20-25 tisuća studenata. Danas tamo boravi oko 5,5 tisuća studenata i nastavnika triju fakulteta - Prometnog, Edukacijsko-rehabilitacijskog i Hrvatskih studija.

Vijesti