Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Potpisan Memorandum o razumijevanju između Grada Zagreba, Sarajeva, Podogorice, Skopja i Freiburga im Breisgaue za provedbu projekta „Mreža energetski efikasnih gradova Jugoistočne Europe – Primjena održivih energetskih akcijskih planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP)

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Zagreba, Sarajeva, Podogorice, Skopja i Freiburga im Breisgaue za provedbu projekta „Mreža energetski efikasnih gradova Jugoistočne Europe – Primjena održivih energetskih akcijskih planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP), održano je 5. lipnja 2014. u prostorijama Vijeća Grada Skopja.
1/13

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Zagreba, Sarajeva, Podogorice, Skopja i Freiburga im Breisgaue za provedbu projekta „Mreža energetski efikasnih gradova Jugoistočne Europe – Primjena održivih energetskih akcijskih planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP), održano je 5. lipnja 2014. u prostorijama Vijeća Grada Skopja.

U ime Grada Zagreba Memorandum je potpisala zamjenica gradonačelnika gđa. Dr.sc. Sandra Švaljek. U pratnji zamjenice gradonačelnika Švaljek iz Gradskog Ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj potpisivanju su nazočili pročelnik Marijan Maras i viša stručna savjetnica pročelnika Sanja Malnar Neralić.

Svrha potpisivanja Memoranduma o razumijevanju je definirati buduće aktivnosti i suradnje partnera Mreže energetski učinkovitih glavnih gradova u jugoistočnoj Europi, Članovi Mreže su: Grad Zagreb, Grad Sarajevo, Grad Podgorica, Grad Skoplje i Grad Tirana. Grad Freiburg kao grad model podržat će rad Mreže. GIZ će poduprijeti aktivnosti definirane u projektu i Mrežu tijekom provedbe projekta.

Osnova nastavka suradnje

Grad Zagreb, u ulozi vodećeg partnera, zajedno sa gradovima partnerima Podgorica, Sarajevo, Skopje, Tirana i gradom modelom Freiburg uz potporu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmb, provode projekt „Jačanje mreže energetski efikasnih glavnih gradova Jugoistočne Europe“.

Dosadašnja suradnja provedena je kroz dvije faze: projekt „Jačanje kapaciteta za energetsko upravljanje u gradovima ususret ciljevima Sporazuma gradonačelnika EU“ (2009-2011) i projekt „ Jačanje mreže održivih glavnih gradova u Jugoistočnoj Europi“ (2011-2012). Temeljem provedbe navedenih projekata, na inicijativu Grada Zagreba kao potporne strukture Europske komisije, osnovani su Klub Sporazuma energetski učinkovitih glavnih gradova jugoistočne Europe (Zagreb, 6. travnja 2011.) i Mreža energetski učinkovitih glavnih gradova jugoistočne Europe (Zagreb, 5. travnja 2012.).

Osnivanjem Kluba Sporazuma gradonačelnika glavnih gradova Jugoistočne Europe, uz potporu GIZ-a, gradovi potpisnici iskazali su čvrsto strateško opredjeljenje i primarne ciljeve politike odgovornih gradskih uprava na provedbi programa stvaranja mreže energetski učinkovitih gradova, optimizaciji organizacijske strukture u području energetskog urbanog planiranja, održivog upravljanja energijom, kvalitetne i sigurne energetske opskrbe gradova, racionalizacije energetske potrošnje u svim sektorima, primjeni obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva, novih informatičkih i energetski učinkovitih zelenih tehnologija.

Treća faza suradnje (za koju je GIZ početkom 2014.g. dobio načelnu suglasnost od Njemačkog Federalnog Ministarstva suradnje i razvoja (BMZ)) predviđena je kroz projekt „Mreža energetski efikasnih gradova Jugoistočne Europe – Primjena održivih energetskih akcijskih planova u glavnim gradova (NEEC SEAP). Službeni početak treće faze suradnje započeo je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju 5. lipnja 2014.

Svrha Mreže energetski učinkovitih glavnih gradova jugoistočne Europe:

 • Razmjena znanja i iskustava vezanih uz uvođenje mjera s obzirom na jačanje energetske učinkovitosti i smanjenja emisija CO2. Ove mjere su prvom redu definirane u akcijskim planovima za energetski učinkovit razvoj gradova i drugim strategijama i akcijskim planovima vezanim uz energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, koje su izradili gradovi;
 • Razmjena znanja i iskustva, te tiskanih i drugih materijala vezanih uz organizaciju i provedbu energetskih tjedana, s ciljem promicanja i podizanje javne svijesti građana o energetskoj učinkovitosti;
 • Zajednički nastup na regionalnim i međunarodnim događanjima vezanim uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije;
 • Promicanje Mreže kao primjera najbolje prakse regionalne suradnje;
 • Promicanje web stranice Mreže;
 • Korištenje Kluba Sporazuma gradonačelnika glavnih gradova Jugoistočne Europe kao instrumenta za poduzimanje konkretnih akcija na terenu;
 • Pomoć koja se odnosi na potpisivanje Sporazuma gradonačelnika gradovima koji još nisu potpisali Sporazum gradonačelnika;
 • Pomoć gradovima razvoju Akcijskog plana održive energije (SEAP), i drugih akcijskih planova za energetsku učinkovitost;
 • Daljnje zajednički dogovorene aktivnosti koje promiču energetsku učinkovitost i druge ciljeve u Mreži.


Istoga dana, uoči potpisivanja Memoranduma o razumijevanju, održan je sastanak gradonačelnika i sastanak stručnih predstavnika NEEC partnera. Na sastanku su raspravljene sljedeće teme:

 1. Projektne aktivnosti: dosadašnja postignuća i plan aktivnosti u 2014.
 2. Analiza metodologije izvještavanje prema CoM (Covenant of Mayors) vezano za provedbu SEAP-a. Iz Gradskog Ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, na sastanku su sudjelovali: pročelnik Marijan Maras i viša stručna savjetnica pročelnika Sanja Malnar Neralić.


1) Projektne aktivnosti: postignuća i plan 2014.

Naglašeno je da će se nastaviti suradnja na jačanju suradnje: na regionalnoj razini (jačanje mreže gradova u JIE; promoviranju Mreže kao primjera dobre prakse regionalne suradnje; promociji uloge gradonačelnika kao leadera u regiji; promociji web stranice Mreže; jačanju Kluba CoM u JIE i jačanju suradnje između gradova) i razini gradova (monitoring i izvještavanje o provedbi SEAP-a, jačanje administrativnih kapaciteta; poboljšanje razvoja organizacije gradske strukture; istraživanje mogućnosti kreiranja poveznica između SEAP-a i NEEAP-a; jačanje aktivnosti gradova u cilju podizanja svijesti o EE i aktivnosti CoM).

Predstavnici gradova Zagreba, Podgorice i Tirane kratko informirali o aktivnostima koje provode gradovi.

Raspravljani su slijedeći koraci: održivost Mreže i izrada web stranice. Zaključeno je da se stranica pripremi tijekom lipnja i srpnja 2014. kako bi od rujna 2014. mogla biti u funkciji.
Study visit - Grad Fraiburg poziva gradove partnere 22.-24. listopada 2014. u posjet Fraiburgu prilikom održavanja Konferencije o lokalnim obnovljivim izvorima energije. Predlaže tom prilikom organizirati sastanke na dvije razine: razina gradonačelnika (sudjelovanje na Konferenciji) i ekspertna razina (study visit- npr. energetsko upravljanje, upravljanje otpadom i sl.). GIZ je ponudio za pomoć prilikom organizacije puta.

2) Metodologija izvještavanja prema CoM (Covenant of Mayors) vezano za provedbu SEAP-a
Partneri NEEC-a izvješteni su o metodologiji i održivim energetskim indikatorima gradova. Naglašena je važnost pravog odabira indikatora i mogućnosti njihovog kompariranja (odabir indikatora po sektorima i podsektorima; razvoj monitoringa i metode kontrole; uspostava baze indikatora, kontinuirani monitoring i proces kontrole.

Istaknuta je važnost pravilnog odabira održivih energetskih indikatora za različite gradske sektore (transport, zgradarstvo, javna rasvjeta, industrija, obnovljivi izvori energije, udio obnovljivih izvora energije u proizvodnji, podizanje javne svijesti o energetskim pitanjima, zelena javna nabava.

 

Vijesti