Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Prvi sastanak Radne skupine Grada Zagreba unutar projekta URBAN LEARNING

Grad Zagreb, kao jedan od partnera, sudjeluje u projektu „URBAN LEARNING“ u sklopu EU programa HORIZON2020.
1/6
U Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj grada Zagreba, 29. rujna 2015. održan je prvi sastanak Radne skupine Grada Zagreba unutar projekta URBAN LEARNING. Sastanak je predvodio pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj i voditelj Radne skupine, Marijan Maras. Na sastanku su sudjelovali:  Goran Šarić, Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo; Željko Matijašec, Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu grada; Branka Tabak Paraščić, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Nives Mornar, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba; Nikola Vuković i Zoran Nad, Zagrebački holding d.o.o.; Miljenko Šimpraga, Sveučilište u Zagrebu; Bojan Baletić, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Rene Lisac, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu/Društvo arhitekata Zagreba; Marko Matosović, EIHP; Ivica Martinek i Zdravko Zajec, HEP-Toplinarstvo d.o.o., Tomislav Koledić, HEP-ODS, Elektra; Bruno Ivković, Gradska plinara Zagreb; Zvonimir Samardžija, Hrvatski operator prijenosnog sustava;, Sanja Malnar Neralić, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Grad Zagreb, kao jedan od partnera, sudjeluje u projektu „URBAN LEARNING“ u sklopu EU programa HORIZON2020. Koordinator projekta je TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH, a osim Grada Zagreba u projektu sudjeluju i gradovi Beč, Berlin, Varšava, Stockholm, Pariz, Amsterdam i Zaanstad te EIHP (Energetski institut Hrvoje Požar), BEA (Berliner Energiea Gentur Gesellschaft mit Beschrankter Haftung) i APC  (Agence Parisienne du Climat Association).

Cilj projekta je integrirati energetski učinkovit način urbanog planiranja u gradskim upravnim tijelima. Fokus je stavljen na energetski učinkovito upravljanje i energetski održivo planiranje razvoja novih ili obnove postojećih urbanih područja. Projekt je započeo 1. ožujka 2015., a predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci. Završetak projekta predviđen je za kolovoz 2017.

U okviru projekta od svakog grada partnera pa tako i Grada Zagreba planirano je osnivanje lokalne radne skupine. Radna skupina Grada Zagreba sastavljena je od relevantnih predstavnika gradske uprave i predstavnika dionika. Posebna pažnja Radne skupine bit će usmjerena na uzajamnu suradnju, razmjenu znanja i iskustva te stvaranje pozitivne klime za otvorenu raspravu i zajedničko traženje optimalnog rješenja vezano za energetsko planiranje urbanih sredina.

U završnom koraku partneri Konzorcija projekta „URBAN LEARNING“ će na temelju analiza provedenih u okviru lokalnih radnih skupina razmotriti i usporediti primjere dobrih praksi u gradovima partnerima te će dobiveni rezultati biti podloga za konačne zaključke i finaliziranje „modela za daljnju primjenu u urbanim sredinama“ koji će u odgovarajućoj formi izvješća obuhvatiti nacrte modela i preporuka te biti pripremljen za daljnju razmjenu znanja.

Više informacija o projektu možete pronaći na www.urbanlearning.eu. 
 
         
Vijesti