Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Prvi sastanak Radne skupine za pripremu Prijedloga odluke o dopuštenim razinama buke prilikom održavanja javnih priredbi u Gradu Zagrebu

U Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba je 29. listopada 2015. održan prvi sastanak Radne skupine za pripremu Prijedloga odluke o dopuštenim razinama buke prilikom održavanja javnih priredbi u Gradu Zagrebu.
1/2
U Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba je 29. listopada 2015. održan prvi sastanak Radne skupine za pripremu Prijedloga odluke o dopuštenim razinama buke prilikom održavanja javnih priredbi u Gradu Zagrebu.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Policijske uprave Zagrebačke i ovlaštenika, tvrtke DARH 2 d.o.o., koja je izradila stručne podloge za donošenje odluke.

U uvodnom dijelu sastanka je ovlaštenik predstavio metodologiju izrade i rezultate akustičkih modela te područja prekoračenja dopuštenih razina na pojedinim lokacijama u Zagrebu na kojima se učestalo organiziraju javne priredbe na otvorenom, a zatim su razmatrana iskustva i načini upravljanja bukom javnih priredbi drugih europskih gradova slične veličine. U nastavku rada, radna skupina će analizirati uvjete i lokacije za održavanje javnih priredbi te razmatrati i predložiti upute i smjernice za njihovu prijavu i nadzor.

Odluku o dopuštenim razinama buke prilikom održavanja javnih priredbi, sukladno Zakonu o zaštiti od buke, donosi Gradska skupština Grada Zagreba.
Vijesti