Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Stručni skupovi komora i radionice u osnovnim školama u okviru 9. Zagrebačkog energetskog tjedna

Drugog dana održavanja 9. Zagrebačkog energetskog tjedna nastavio se bogati program i brojne aktivnosti.
1/4
Drugog dana održavanja 9. Zagrebačkog energetskog tjedna osnovne škole Grada Zagreba održale su satove nastave pod nazivom "Pričaj mi o energiji" na kojima su nastavnici uz korištenje slikovnice i edukativne igrice informirali učenike o potrebi i načinu ušteda energije, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Osim toga, učenici su kroz rasprave o temi, svoje kreativne ideje, aktivnosti, crteže i sastave pokazali svoja razmišljanja kako treba racionalno koristiti i štedjeti energiju i zaštititi okoliša.

Istovremeno, Hrvatska komora arhitekata i ove godine je u velikoj dvorani Chromosova tornja  organizirala međunarodni stručni skup pod nazivom IX. Zeleni dan Hrvatske komore arhitekata.  Na skupu se raspravljalo na temu kako energetski pristup primijeniti u fazi urbanističkog planiranja? U programu su sudjelovali predstavnici međunarodnih i domaćih tvrtki iz područja arhitekture i urbanog planiranja, predstavnici Arhitektonskog fakulteta te članovi Komore. Energetski pristup počinje već u fazi smišljanja urbanističkih cjelina. Ono zahtjeva strateški i cjeloviti pristup, i ne obuhvaća samo arhitektonsku i druge inženjerske struke, već počinje od aktiviranja socijalnog potencijala pojedine ciljne zone. Za takvo nešto arhitektu je potrebno imati otvoren um i hrabrosti se uputiti u ničiju zemlju. Obnovljivo planiranje u širem smislu svoju primjenu može imati i na nižim razinama – primjerice u danas jako aktualnoj temi turizma, ili u redefiniciji stambenih naselja, koja sve više moraju ići ka obnovljivim principima, kako bi život u tim sredinama uopće bio ugodan, a to znači i moguć. Primjeri iz Beča, koji je proglašen jednim od najugodnijih mjesta za život, podcrtat će tu tezu. Zaključak cijelog dana je da će budućnost građenja biti sazdana od toga kakvu dodatnu vrijednost ambijent pruža, a principi održivosti, u kojem se daje naglasak na kvalitetu, a manje na kvantitetu, tome bitno doprinositi. Više informacija možete pronaći na https://www.arhitekti-hka.hr/.

I Hrvatska komora inženjera strojarstva i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike je na lokaciji Zagrebačkog velesajma, dvorana Brijuni održala svoj stručni seminar pod nazivom „Nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije“ na kojem se govorilo termostatskim ventilima s automatskom regulacijom protoka, ventilaciji u školama, suvremenim sustavima grijanja koji smanjuju toplinsku izolaciju zgrade, smart  i 3D sustavima, armaturi i sustavima za pripremu, distribuciju i higijenu PTV-a… Također su na primjerima poput kotlovnice na biomasu „Podravka i rekonstrukciji agregata C HE Varaždin prezentirane nove ideje u poslovima projektiranja, stručnog nadzora, kontrole projekata i upravljanja projektom gradnje u području prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda. Više informacija možete pronaći na http://www.hkis.hr/vijesti-detaljno/?newsid=d8fec1bb-e2ba-4bc4-b8f2-a8db00b20c86.

Hrvatski autoklub nastavlja s projektima prometne sigurnosti u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna, a svoju posvećenost tom plemenitom društvenom radu dokazuje na više načina. Mnogo je projekata, a danas  su predstavljeni neki od njih, neki koje već uspješno provodimo, a i neki novi. Svjetska automobilistička federacija (FIA) objavila je međunarodni natječaj za projekte s područja sigurnosti cestovnog prometa. Polazeći od činjenice da je Republika Hrvatska u cestovnom prometu jedna od najnesigurnijih europskih zemalja, Hrvatski autoklub (HAK) je nominirao projekt „10 Zlatnih pravila“ koji je FIA prihvatila i podržala. Projekt istražuje više čimbenika rizika sigurnosti u cestovnom prometu, a tijekom 2018. usredotočen je na pitanje korištenja sigurnosnog pojasa. U realizaciji projekta aktivno sudjeluju: Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska radio-televizija, Akademija dramske umjetnosti, Hrvatski filmski savez, Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.,  Bina-Istra d.d. i Autocesta Zagreb- Macelj d.d. Više detaljnijih informacija možete pronaći na http://www.hak.hr/vijest/786/novi_prometno-preventivni_projekt_hak-a_10_zlatnih_pravila_u_prometu.

Informacije o programu Zagrebačkog energetskog tjedna možete pronaći na http://energyweek.zagreb.hr/uvod-2979/2979.
Vijesti