Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Drugi sastanak regionalne radne grupe projekta E2STORMED

U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 30. listopada 2013. održan je drugi sastanak regionalne radne grupe (RWGEE).
1/5

U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 30. listopada 2013. održan je drugi sastanak regionalne radne grupe (RWGEE). Na sastanku su sudjelovali članovi regionalne radne grupe grada Zagreba: Nikola Petković, Kristina Ercegovac i Sandra Hamin iz Gradskog ureda za energetiku,zaštitu okoliša i održivi razvoj; Živko Vuković s Građevinskog fakulteta; Slavica Kramar-Božiković iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Josip Jurić iz Zagrebačkog holdinga d.o.o - Podružnica Vodoopskrba i odvodnja; Igor Ignac iz Hrvatskih voda te Ante Pavić iz Zagrebačkih otpadnih voda.

 

Sastanak je započeo pozdravnim i uvodnim govorom Nikole Petkovića iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj koji je okupljenima predstavio web-stranicu, ciljeve i sljedeće aktivnosti projekta E2STORMED.U nastavku sastanka, Kristina Ercegovac iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj prezentirala je probleme upravljanja oborinskim voda u Gradu Zagrebu, moguća rješenja i mogućnosti za implementaciju održivih sustava odvodnje u odabranom urbanom pilot području Grada. Također je predstavila i software za olakšano donošenje odluka pri izboru najprikladnijeg pilot područja za primjenu održivih sustava odvodnje usporedbom točno definiranih ekonomskih, energetskih i ekoloških kriterija - DST (Decision Support Tool).

 

Sastanak je završen raspravom o problemima u odvodnji oborinskih voda u Gradu Zagrebu poput preopterećenja gradskog kanalizacijskog sustava i nepostojanja zakonodavnih, financijskih i institucionalnih okvira za upravljanje oborinskim vodama u Republici Hrvatskoj te predlaganjem i usaglašavanjem oko odabira mogućih pilot područja i načina zbrinjavanja oborinskih voda u Gradu Zagrebu.

 

Više informacija o projektu možete pronaći na službenoj stranici projekta www.e2stormed.eu.

 

                      

 

 

 

Vijesti