Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Radionica „Mogućnosti prijava po programu HORIZON 2020“

U organizaciji europskog udruženja Energy Cities, u Bruxellesu je 27. siječnja 2014. održana radionica na temu „Mogućnosti prijava po programu Horizon 2020“.

U organizaciji europskog udruženja Energy Cities, u Bruxellesu je 27. siječnja 2014. održana radionica na temu „Mogućnosti prijava po programu Horizon 2020“. Na radionici su sudjelovali predstavnici Europske komisije - Glavne uprave za energetiku (DG ENER) Sven Damman, Izvršne agencije za malo i srednje poduzetništvo (EASME- Executive Agency for Small and Medium Enterprises – bivši EACI) Stephan Renner te predstavnici gradova, lokalnih energetskih agencija, sveučilišta i dr. Od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj na radionici je sudjelovala viša stručna savjetnica pročelnika Sanja Malnar Neralić. Glavna tema sastanka bila je usmjerena na natječaje i projekte u okviru novog programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 za razdoblje 2014. – 2020.


Novi program Europske unije za istraživanje i inovacije odnosi se na razdoblje 2014.-2020., a predstavlja jednu od akcija razvoja i stvaranja novih radnih mjesta. Horizon 2020 predstavlja veliko pojednostavljenje putem jedinstvenog skupa pravila, a objedinit će sve trenutačne programe za financiranje istraživanja i inovacija. Horizon 2020 je financijski instrument koji implementira ,,Uniju inovacija'', jednu od ključnih inicijativa strategije ''Europa 2020'' usmjerenih prema razvoju globalne konkurentnosti Europske unije. Horizon 2020 će objediniti sve fondove koji se tiču istraživanja i inovacija, a trenutno su pruženi u sklopu Okvirnih programa za istraživanje i tehnički razvoj, aktivnostima povezanim s inovacijom Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije i Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIP).


Predstavnik Europske komisije - DG ENER Sven Damman ukratko je informirao o mogućnostima novog programa Horizon 2020 i natječaja koji će biti objavljeni za 2014. i 2015. Navedeni natječaji trebali bi obuhvatiti područje energetske učinkovitosti te konkurentne energije s manjim udjelom ugljika kao i pametne gradove i zajednice. Uzimajući u obzir iskustva iz prijašnjeg programa Inteligentna energija u Europi, nove aktivnosti protežu se od istraživanja do aktivnosti koje uključuju poboljšanje tržišta u smislu nadogradnje tržišta u području energetskih tehnologija i usluga, jačanja socijalnih inovacija i ubrzavanja lakše primjene energetskih politika. Više informacija o programu dostupno je na stranici: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy.


Predstavnik EASME-a Stephan Renner informirao je o promjenama u opisu poslova i nazivu nekadašnje Izvršne Agencije za konkurentnost i inovacije (EACI). Naime, EK je donijela osnivački akt Izvršne agencije za mala i srednje velika poduzeća (EASME) temeljem kojeg će Agencija od 2014. u ime Europske komisije upravljati većim dijelom programa za konkurentnost tvrtki te malih i srednje velikih poduzeća (COSME), instrumentom za mala i srednje velika poduzeća (novim, inovativnim instrumentom za podršku malim i srednje velikim poduzećima u okviru programa Horizon 2020.), komponentom za energetske i klimatske društvene izazove u okviru programa Horizon 2020., programom za zaštitu okoliša i klimatske akcije (LIFE) te većim dijelom Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Nova će Agencija malim i srednje velikim poduzećima ponuditi specijaliziranu instituciju namijenjenu poboljšanju konkurentnosti poduzeća.


Predstavnici gradova Rige, Växjö i Liege kratko su izvijestili o svojim iskustvima pametnih gradova te programa Inteligentna energija u Europi dok su se ostali sudionici sastanka načelno kratko informirali o svojoj zainteresiranosti za pojedine programe/prioritetna područja natječaja.


Na kraju radionice, predstavnik Energy Cities-a Peter Schilken zaključno je naglasio da ukoliko Europska unija želi do 2040. biti „zero neutral“ od emisija CO2 mora intenzivnije raditi na pronalaženju mogućnosti lakšeg financiranja, komunikacijskom sistemu i radu na usporedivosti podataka, što intenzivnijem i učinkovitijem korištenju tehničkih savjeta energetskih agencija, obučavanju kvalificiranih radnika u graditeljstvu, nadzoru nad provedenim mjerama energetskih ušteda i dr.


Slijedeći sastanak održat će se Rigi, Latvija 23.-25. travnja 2014.


Više o programu Horizon 2020 www.europski-fondovi.eu/program/horizon

Više o programu COSME www.europski-fondovi.eu/program/cosme

Vijesti