Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Povremeno onečišćenje zraka lebdećim česticama

Mogućnost pojave višednevnih epizoda onečišćenja zraka lebdećim česticama u Gradu Zagrebu
Zajedno s dolaskom hladnih zimskih dana i nepovoljnih meteoroloških prilika (dugotrajna magla, odsustvo vjetra i padalina, temperaturna inverzija i drugo) zbog potrebe za pojačanim grijanjem i korištenjem mali kućnih ložišta, osobito onih na drva, nastupilo je razdoblje u kojem povremeno može doći do umanjene kvalitete zraka zbog povišenja koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM2,5 i prekoračenja njihovih dozvoljenih vrijednosti u zraku.

Informacije o trenutnom stanje kvalitete zraka dostupne su na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj. Kako bi se građanima olakšala interpretacija rezultata mjerenja, na portalu se podaci o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koji pristižu u realnom vremenu prikazuju europskim indeksom kvalitete zraka -  Air Quality Index (AQI). Indeks prikazuje kratkoročno stanje kvalitete zraka u određenom satu na svakoj mjernoj postaji i ne koristi se za kategorizaciju kvalitete zraka. Razine indeksa označavaju se bojama koje daju informaciju o trenutačnom stanju koncentracija onečišćujućih tvari koje variraju u zraku tijekom dana, tjedna i godine ovisno o vremenskim uvjetima i ljudskim aktivnostima te je izloženost njima različitog trajanja.
Za računanje indeksa za čestice (PM10  i PM2,5) koriste se 24-satni pomični prosjeci. Pojava crvene boje (polja) na određenoj mjernoj postaji koja prati koncentracije čestica PM10 opisuje trenutno loše stanje kvalitete zraka čija se izračunata razina indeksa kreće od 50 do 100 µg/m3, a u slučaju čestica PM2,5 od 25 do 50 µg/m3.  Kako biste dobili detaljniji uvid u kvalitetu zraka, osim na boju europskog indeksa, obratite pozornost na upisanu izračunatu vrijednost koncentracije. Pregled prikupljenih podataka o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari na mjernim postajama dostupan je u tabličnom i grafičkom prikazu na poveznici  http://iszz.azo.hr/iskzl/podatak.htm.
Ističemo da se europski indeks kvalitete zraka ne smije uspoređivati s propisanom 24-satnom (dnevnom) i godišnjom graničnom vrijednosti (GV) za čestice PM10 ili godišnjom graničnom i ciljnom vrijednošću za čestice PM2,5  koje se odnose na dugoročnu izloženost i koriste se za ocjenu kvalitete zraka prema Direktivi 2008/50/EC koja je implementirana u naše propise.

U vrijeme zabilježenih visokih koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM2,5 u zraku, u cilju prevencije upućuju se građani, posebice osjetljive skupine stanovništva kao što su djeca, trudnice, osobe starije životne dobi, bolesne osobe i drugi da se pridržavaju zdravstvenih preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. A. Štampar objavljenih na poveznici https://stampar.hr/hr/novosti/opcenite-zdravstvene-preporuke-u-slucajevima-povisenih-vrijednosti-lebdecih-cestica-u-zraku i Gradskog ureda za zdravstvo na poveznici  https://www.zagreb.hr/kvaliteta-zraka/499 te da izbjegavaju fizičke aktivnosti na otvorenom prostoru.
Prema javno dostupnim podacima, tijekom kratkotrajne izloženosti povišenim vrijednostima lebdećih čestica ne očekuje se značajan utjecaj na zdravlje.
Provedbom preventivnih mjera i preporuka u svrhu sprečavanja akutnih i dugoročnih negativnih utjecaja umanjene kvalitete zraka na zdravlje populacije, dodatno se smanjuje rizik i doprinosi zaštiti zdravlja ljudi.
 
Opširnije o ovoj temi: https://eko.zagreb.hr/savjeti-za-gradjane/2593
Vijesti