Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Sastanak partnera projekta NEEC SEAP i Konferencija o energetskoj učinkovitosti u okviru Održivog energetskog tjedna Tirane

U okviru Održivog energetskog tjedna Tirane, od 01. do 02. travnja 2015., u Tirani je održana Konferencija o energetskoj učinkovitosti i sastanak partnera projekta „Mreža energetski efikasnih glavnih gradova JIE – Primjena održivih energetskih planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP)“.
1/15
U okviru Održivog energetskog tjedna Tirane, od 01. do 02. travnja 2015., u Tirani je održana Konferencija o energetskoj učinkovitosti i sastanak partnera projekta „Mreža energetski efikasnih glavnih gradova JIE – Primjena održivih energetskih planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP)“ koji se realizira u partnerskoj suradnji između gradova Zagreba, Podgorice, Skopja, Sarajeva, Tirane i Freiburg-a, uz potporu GIZ-a - Otvorenog regionalnog fonda JIE i Njemačkog Federalnog Ministarstva suradnje i razvoja (BMZ). U ime Grada Zagreba na spomenutim događanjima sudjelovali su Marijan Maras, pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj i Sanja Malnar Neralić, viša stručna savjetnica pročelnika.

Prvoga dana posjeta Tirani, predstavnici Grada Zagreba i ostali partneri projekta NEEC SEAP sudjelovalii su otvaranju Konferencije o energetskoj učinkovitosti Tirane. Konferenciju je otvorila zamjenica gradonačelnika Tirane Nevila Xhindi. Na Konferenciji su također sudjelovali: prof. dr. Martin Haag, zamjenik gradonačelnika Freiburga zadužen za resor graditeljstva, urbanog planiranja i prometa, Johannes Elle, voditelj GIZ Otvorenog regionalnog fonda za EE, predstavnici NEEC SEAP-a, predstavnici albanskih sveučilišta: arhitekture, urbanizma i strojarstva te predstavnici privatnog sektora. Glavne teme Konferencije bile su: „Politika energetske učinkovitosti Tirane“ i „Primjeri dobre prakse iz područja energetske učinkovitosti“.

Nakon Konferencije u popodnevnim satima i s nastavkom slijedećeg dana održan je sastanak partnera projekta Mreža energetski efikasnih glavnih gradova JIE – Primjena održivih energetskih planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP). Glavne teme sastanka bile su: „Slijedeći koraci buduće suradnje NEEC“, „Kako poboljšati primjenu SEAP-a“, „Naučene lekcije i kako premostiti prepreke“ i „Procedura monitoringa i izvještavanja SEAP-a“.

Projekt se bavi jačanjem regionalne mreže između partnera te uspješnim provođenjem akcijskih planova energetski održivog razvitka (SEAP) gradova-partnera.
Vijesti