Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Završetkom energetske obnove zgrade O.Š. Tina Ujevića smanjena potrošnja energije za grijanje za 67%

1/6
Danas, 23. ožujka 2022. održana je konferencija za medije povodom završetka energetske obnove zgrade Osnovne škole Tina Ujevića, na kojoj su sudjelovale ravnateljica škole Tanja Bakran Lesar, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Melita Borić i voditeljica projekta Andrea Sili-Bosner.

Projekt energetske obnove zgrade Osnovne škole Tin Ujević proveo se je prema Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt se sufinancira i provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ovom obnovom škola je dobila prekrasno novo ruho čime je stvoreno i ugodnije radno okruženje, kako za svih naših 350 učenika, tako i za djelatnike škole. Jedan od benefita koju ćemo ostvariti ovom obnovom je svakako ušteda na toplinskoj energiji, što će nam uvelike olakšati s obzirom na trenutnu situaciju s energentima“, kazala je Bakran Lesar.

Projekt se provodi od travnja 2019., a radovi na energetskoj obnovi započeti su u travnju 2020. te završeni u ožujku 2022. Vrijednost projekta je 4.943.672,74 kn, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od  2.975.074,20 kn.

Grad Zagreb od 2015. kontinuirano provodi projekte energetske obnove. Planirano je ostvariti cjelovitu energetsku obnovu za 134 zgrade javne namjene u gradskom vlasništvu, ukupne grijane površine od 463.000,00 m2. „S realizacijom energetskih obnova na 134 zgrada, planirano je postići uštede toplinske energije od 36.000 MWH na godišnjoj razini, smanjiti emisije CO2 za 10.000 tona godišnje, te proizvesti energiju iz fotonaponskih sustava 1.500 MWh/godišnje.“, rekla je pomoćnica pročelnice Borić. Planirana investicija je 805 milijuna kuna, a izvori financiranja su proračunska sredstva, bespovratna sredstva iz EU fondova te povoljna kreditna sredstva.

„U energetsku obnovu uključene su zgrade poput škola, vrtića, zgrada zdravstva, domova za starije osobe, zgrada područnih ureda i mjesnih samouprava te sportskih i kulturnih objekata u vlasništvu Grada Zagreba, a do sada je energetski obnovljeno 75 zgrada.“, naglasila je Borić. Sa provedbom projekata energetske obnove, daje se doprinos globalnom cilju borbe protiv negativnih klimatskih promjena.
 
Osnovna škola Tina Ujevića izgrađena je i otvorena 1935. Provedbom energetske obnove, poboljšale su se energetske karakteristike zgrade postavljanjem toplinske izolacije i zamjenom neučinkovite stolarije i bravarije kao i moderniziran sustav grijanja, hlađenja i ventilacije. Primjenom mjera energetske učinkovitosti smanjena je potreba za energijom za grijanje za 206 MWh godišnje (72%), a emisija CO2 za 114 t/godišnje.

„S obzirom na starost i dotrajalost, školska zgrada je bila u energetskom razredu E prema potrošnji toplinske energije, te u energetskom razredu G što se tiče potrošnje primarne energije. Nakon energetske obnove i izvedenih svih radova, zgrada škole je u energetskom razredu B prema potrošnji energije za potrebe grijanja, te u energetskom razredu C prema utrošku primarne energije“, navela je Sili-Bosner, dodavši da su predviđene uštede u potrošnji primarne energije 73%, odnosno 67% u potrošnji energije za grijanje.

Završetkom projekta, učenici i djelatnici imaju kvalitetniji i ugodniji prostor za rad i boravak, a škola značajno manje troškove za energente i održavanje same zgrade.
Vijesti