Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju PGO GZ na okoliš i Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba (30.1.-28.2.2018.)

Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš, koja sadrži i glavnu ocjenu prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu, i Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba traje od 30. siječnja do 28. veljače 2018.
Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš, koja sadrži i glavnu ocjenu prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu, i Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba traje od 30. siječnja do 28. veljače 2018.

S danom početka javne rasprave na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba su objavljeni Strateška studija, Netehnički sažetak studije i Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

Tijekom trajanja javne rasprave javnosti je omogućen javni uvid i u tiskane primjerke cjelokupne dokumentacije radnim danom od 08,30 do 15,30 sati na sljedećim lokacijama:
  • zgrada Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1,
  • Područni ured Peščenica, Zapoljska 1,
  • Područni ured Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12,
  • Područni ured Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2,
  • Područni ured Susedgrad, Sigetje 2.
Javno izlaganje Strateške studije i Nacrta prijedloga Plana održat će se 13. veljače 2018. u 17,00 sati u dvorani A u Staroj gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I, Zagreb.
Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici izrađivača Strateške studije, glavne ocjene o prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu i Nacrta prijedloga Plana te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima nazočne javnosti.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Plana mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave:
  • dostaviti na niže objavljenim obrascima na adresu E-pošte: eko@zagreb.hr
  • dostaviti na adresu: Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2 ili
  • upisati u knjige primjedbi, izložene uz predmetnu dokumentaciju.
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest o javnoj raspravi
Strateška studija
Netehnički sažetak studije
Nacrt prijedloga Plana
OBRAZAC – primjedbe na Stratešku studiju
OBRAZAC – primjedbe na Nacrt prijedloga Plana

REZULTATI  SAVJETOVANJA  S  JAVNOŠĆU
Vijesti