Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Grad Zagreb započinje s drugom fazom provedbe projekta RESOURCEFUL CITIES - UrbReC unutar programa URBACT III

Cilj projekta je razvoj novih centara za urbane resurse koji će se uklopiti u prioritete hijerarhije otpada, razviti mjere za sprječavanje nastanka otpada i iskorištavanje korisnih svojstava otpada kako bi se olakšao prijelaz na sustav održive potrošnje, poticalo kružno gospodarstvo i zaokružio ciklus korištenja sirovina na lokalnoj razini na ekonomski održiv način.
 
1/1
Odbor za praćenje programa URBACT je na svojoj sjednici, održanoj 7. svibnja 2020., odobrio 23 projekta „Mreže za planiranje“, koji tako ulaze u drugu fazu provedbe.
 
Program URBACT III se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar Europske teritorijalne suradnje (drugi cilj kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020.). Cilj URBACT III programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina) koji izrađuju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.
 
Projekt Resourceful Cities - UrbReC je prošao obje faze prijave unutar programa URBACT III, a Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša je bio partner uključen od samog početka u projekt Resourceful Cities - UrbReC.
 
Cilj projekta je razvoj novih centara za urbane resurse koji će se uklopiti u prioritete hijerarhije otpada, razviti mjere za sprječavanje nastanka otpada i iskorištavanje korisnih svojstava otpada kako bi se olakšao prijelaz na sustav održive potrošnje, poticalo kružno gospodarstvo i zaokružio ciklus korištenja sirovina na lokalnoj razini na ekonomski održiv način.
 
Kroz projekt će Grad Zagreb imati priliku razviti indikatore kojima će procijeniti utjecaj preventivnih mjera na nastanak otpada te razviti svoj integracijski akcijski plan, koji će olakšati uspostavu centara za urbane resurse kao platforme za razmjenu informacija, istraživanje i održivi razvoj u području gospodarenja otpadom. Provedbom aktivnosti će se uspostaviti i razvijati suradnja s obrtnicima, dobrotvornim i socijalnim ustanovama te pokušati angažirati nezaposleni građani.
 
Više o URBACT-u i projektu Resourceful Cities možete saznati ovdje.

Vijesti