Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javno izlaganje Nacrta prijedloga akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu

U organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, dana 5. srpnja 2017. u prostoru ZgForuma je održano javno izlaganje Nacrta prijedloga akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu.
1/3
U organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, dana 5. srpnja 2017. u prostoru ZgForuma je održano javno izlaganje Nacrta prijedloga akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu. Izlaganju su nazočili i predstavnici Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Gradskog ureda za mjesnu samoupravu i Ministarstva zdravstva.

Dokument je predstavio izrađivač dr.sc. Alan Štimac, DARH 2 d.o.o. iz Samobora, pojasnivši kako akcijski plan upravljanja bukom u Gradu Zagrebu obuhvaća buku cestovnog i pružnog prometa, te industrijskih pogona i postrojenja. Na temelju rezultata Strateške karte buke Grada Zagreba o izloženosti stanovništva i proračunu konfliktnih razina buke za pojedine glavne izvore buke, određene su prioritetne razine prekoračenja i pripremljen prijedlog prioritetnih područja za upravljanje bukom. Ovim su nacrtom predložena ukupno 134 područja upravljanja bukom, od čega 118 za cestovni promet, 14 za željeznički promet i dva za industrijske pogone i postrojenja. Za svako područje izrađeni su prijedlozi scenarija upravljanja bukom, koji uključuju mjere na izvoru buke, mjere na putu njenog širenja ili mjere na mjestu imisije buke.

Javni uvid u Nacrt prijedloga akcijskog plana traje do 3. kolovoza 2017., do kada se mogu dostavljati mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog scenarija za prioritetna područja upravljanja bukom.

Više o javnom uvidu možete pronaći ovdje.
Vijesti