Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Međunarodna konferencija „Pametna energetska rješenja za održivi razvoj“

U Starogradskoj vijećnici Grada Zagreba, 10. svibnja održana je međunarodna konferencija pod nazivom „Pametna energetska rješenja za održivi razvoj“ koja je ujedno predstavljala i središnji program tradicionalnog 8. Zagrebačkog energetskog tjedna.
1/47
U Starogradskoj vijećnici Grada Zagreba, 10. svibnja održana je međunarodna konferencija pod nazivom „Pametna energetska rješenja za održivi razvoj“ koja je ujedno predstavljala i središnji program tradicionalnog 8. Zagrebačkog energetskog tjedna. Na međunarodnoj konferenciji prezentirane su teme: nova energetska politika Hrvatske i EU, inovativni elementi poticanja energetske obnove – izazovi i mogućnosti, inovativni mehanizmi financiranja za projekte energetske učinkovitosti – europska i hrvatska iskustva te najbolja iskustva u provedbi projekata energetske učinkovitosti – europska i hrvatska iskustva. U radu konferencije sudjelovali su predstavnici Europske komisije, EASME-a, Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Energetskog instituta Hrvoje Požar , Europske investicijske banke, Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Agencije za mobilnost i programe EU, Energy Cities-a, EBRD-a, Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Fakulteta strojarstva i brodogradnje,  kao i drugi međunarodni i domaći partneri.

Na samom početku prisutnima su se u uvodnom dijelu obratili Denis Redžepagić, zamjenik voditeljice Odjela za političko izvještavanje i analize Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Akademik Mirko Zelić iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Danijel Žamboki, pomoćnik ministra za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te na samom kraju i domaćin, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, koji je ujedno i otvorio međunarodnu konferenciju.

Konferencija je započela panelom „Nova energetska politika Hrvatske i EU“ kojim je moderirao Goran Granić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, a u koju su nas svojim prezentacijama uveli gosti predavači – Goran Granić, Zoran Čogelja iz Znanstvenog vijeća za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Jasenka Nećak iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike  te Irena Križ Šelendić i Ines Androić Brajčić iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Panelom „Inovativni elementi poticanja energetske obnove – izazovi i mogućnosti " moderirao je Hrvoje Maras iz Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, a u njemu su svojim prezentacijama sudjelovali Anton Kovačev iz Europske investicijske banke, Maja Salapić iz Agencije za mobilnost i programe EU te Dean Smolar izCentra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Panelom „Inovativni mehanizmi financiranja za projekte energetske učinkovitosti – europska i hrvatska iskustva" također je moderirao je Hrvoje Maras, a u njemu su svojim prezentacijama sudjelovali Hrvoje Maras, Hrvoje Galičić iz Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Kristina Dely iz Energy Cities-a te Zoran Bogunović iz WeBSEFF/EBRD-a.

Posljednji panel konferencije upoznao nas je s projektima energetske učinkovitosti  na temelju europskih i hrvatskih iskustava. Panelom je moderirala Sanja Malnar Neralić iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, a u njemu su svojim prezentacijama sudjelovali Magdalena Andreea Strachinescu iz Glavne uprave za energetiku – Europska komisija, Marijan Maras iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, Julije Domac iz Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske,  Melita Borić iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, Nives Mornar iz Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba te Tomislav Pukšec s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Današnjom konferencijom pokazali smo kako je odgovorna Gradska uprava Grada Zagreba odlučna u provedbi mjera energetski održivog razvitka Grada Zagreba pri tome ostvarujući čvrstu i uspješnu suradnju sa svim relevantnim partnerima u zemlji i inozemstvu u cilju ostvarivanja značajnih energetskih i financijskih ušteda te istovremenog smanjenja emisija stakleničkih plinova i štetnog utjecaja na okoliš. Ambiciozne ciljeve Pariškog sporazuma do 2030. i sigurne opskrbe energijom,  možemo ostvariti samo sinergijskim djelovanjem uz aktivno sudjelovanje brojnih interesnih skupina, gospodarskih subjekata, obrazovnih i znanstvenih institucija, nevladinih udruga i samih građana što većeg broja ekološki osviještenih gradova Republike Hrvatske i Europske unije.

PREZENTACIJE:
 1. Vizija razvoja energetike: Kako osmisliti održivu energetsku politiku uključujući aspekte klime, ekonomije i ekologije? - Dr. sc. Goran Granić (Energetski institut Hrvoje Požar)
 2. Hrvatska prirodna bogatstva – zaštita i odgovorni razvoj - dr. sc. Zoran Čogelja (Znanstveno vijeće za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti)
 3. Potpora Europske unije za energetsku učinkovitost u okviru programa Obzor2020 – Philippe Moseley (Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća - EASME) 
 4. Nacionalna strategija prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. – Jasenka Nećak (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike)
 5. Nacionalne obveze i programi iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu - Irena Križ Šelendić (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 6. Provedba aktualnih programa energetske učinkovitosti bespovratnim sredstvima iz fondova EU  – Ines Androić Brajčić (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja)
 7. Mogućnosti financiranja pametnog urbanog razvoja putem europskih programa - Obzor 2020. – Maja Salapić (Agencija za mobilnost i programe EU)
 8. Financijski instrumenti EIB-a za projekte energetske učinkovitosti – Anton Kovačev (Europska investicijska banka)
 9. 4. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti 2017.-2019. – Dean Smolar (Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija)
 10. Podrška provedbi Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija - Projekt BUILD2LC – Hrvoje Maras (REGEA)
 11. Mogućnosti korištenja Europskog fonda za strateška ulaganja – Hrvoje Galičić - (Hrvatska banka za obnovu i razvitak)
 12. Projekt Energy Efficiency Watch : Rezultati EU i spoznaje za Hrvatsku –  Kristina Dely (Energy Cities)
 13. WeBSEFF – Iskustva u financiranju projekata energetske učinkovitosti – Zoran Bogunović (marketing ekspert, WeBSEFF/EBRD)
 14. Inovativno partnerstvo pametnih gradova i zajednica – izazovi i mogućnosti za gradove EU – Magdalena Andreea Strachinescu (Glavna uprava za energetiku – Europska komisija)
 15. Projekt ZagEE – Marijan Maras (Grad Zagreb)
 16. Energetski centar Bračak – Dr.sc. Julije Domac (Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske)
 17. Projekti međunarodne suradnje Grada Zagreba (CE TOGETHER i IEE MAYORS IN ACTION) – Melita Borić (Grad Zagreb)
 18. Projekt Urban Learning – Nives Mornar (Grad Zagreb)
 19. Projekt FosterREG – problemi, rješenja i strategije za omogućavanje provedbe projekata EnU u urbanoj obnovi na razini gradskih četvrti – Dr.sc. Tomislav Pukšec (UNIZG FSB)
Vijesti