Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Održan 3. međunarodni sastanak partnera i upravnog odbora projekta EnVision'2020

U organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u sklopu projekta „EnVision'2020“ 30. rujna i 01. listopada 2013. održan je treći sastanak partnera uključenih u projekt EnVision'2020 – Energy Vision 2020 for South East European Cities.
1/20

U organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u sklopu projekta „EnVision'2020“ 30. rujna i 01. listopada 2013. održan je treći sastanak partnera uključenih u projekt EnVision'2020 – Energy Vision 2020 for South East European Cities.


Projekt je sufinanciran od strane South East Europe (SEE) programa. Nositelj projekta je Grad Sofija, a na projektu sudjeluje ukupno 10 partnera iz 7 europskih zemalja: Bugarske, Rumunjske, Slovenije, Grčke, Italije, Njemačke i Hrvatske. Grad Zagreb predstavljali su predstavnici Gradskog ureda za za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj: pročelnik Marijan Maras, Miljenko Kovačević, Nikola Petković, Bruna Jakšić i Željka Puškarić.


Na početku sastanka prisutne je u ime Grada Zagreba i Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj pozdravio pročelnik Marijan Maras i iskazao dobrodošlicu svim prisutnim partnerima. Nakon uvodnih riječi, održana je press konferencija. Predstavnica Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Željka Puškarić kratkom je prezentacijom upoznala novinare sa svrhom projekta, njegovom financijskom vrijednošću i financijskim udjelom Grada Zagreba te glavnim ciljevima i rezultatima koji se od projekta očekuju ne samo za Grad Zagreb, nego i za sve jedinice lokalne odnosno regionalne uprave u ciljanim državama jugoistočne Europe.


Prvog dana sastanka, predstavnici koordinatora projekta Grada Sofije, zajedno s predstavnicima Energetske Agencije Sofije (SOFENA) i predstavnicima Fonda za primjenjena istraživanja i komunikacije (ARC Fund), prezentirali su sažetak i analizu individualnih podloga o postojećem stanju i trendovima u području energetike (tzv. background paper) te izvijestili o rezultatima savjetodavne radionice održane u Sofiji u srpnju 2013. Predstavnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Miljenko Kovačević upoznao je prisutne s izvršenom analizom postojećeg stanja i trendova u području energetike u Gradu Zagrebu. Nakon toga su predstavnici svih partnera projekta ukratko prezentirali rezultate svojih nacionalnih savjetodavnih radionica, a u nastavku je predstavnik Grada Potenze Marco Caponigro prikazao glavne aktivnosti i zadatke koji se odnose na podizanje razine svijesti dionika o održivom energetskom razvoju. Na kraju prvog dana dogovorene su aktivnosti u sljedećem razdoblju kako bi se na vrijeme postigli očekivani rezultati.


Drugog dana sastanka predstavnica Fonda za primijenjena istraživanja i komunikacije (ARC Fund) Zoya Damianova održala je prezentaciju na temu metode predviđanja (tzv. foresight methodology) i identifikacije energetskih izvora u gradovima sudionicima. Adriana Dimova prezentirala je strateške tehnologije u području energetike u Europskoj uniji, koje će doprinijeti razvoju i održati industrijsko vodstvo Europske unije vezano uz nisko ugljične tehnologije te pomoći dostizanju ciljeva u 2020. i 2050. koji se odnose na energetske i klimatske promjene. Time će Europska unija doprinijeti svjetskoj gospodarskoj tranziciji prema zelenoj ekonomiji – nisko ugljičnoj ekonomiji. Nakon toga su svi prisutni partneri održali kratke prezentacije o postignutim rezultatima održanih radionica ključnih tehnologija u području energetike u gradovima partnerima. Prezentaciju tehnologija koje će biti ključne za energetski održivi razvoj Grada Zagreba prikazala je Bruna Jakšić, predstavnica Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.


Sastanak je nastavljen prezentacijama predstavnica ARC Fonda Zoye Damianove i Adriane Dimove o tehnološkim, tržišnim i političkim pokretačima razvoja energetskih tehnologija (tzv. drivera). Ujedno je prezentirana lista tehnologija prema SET Planu (Strategic Energy Technologies Plan) te detalji vezani uz strukturu on-line upitnika čije provođenje je predviđeno u okviru radnog paketa br. 4 u svim gradovima sudionicima u narednom razdoblju. U nastavku je predstavnik Grada Potence Marco Caponigro prezentirao aktivnosti vezane uz radni paket br. 2 koji se odnosi na komunikacijske aktivnosti: web stranicu projekta, predložen je letak i bilten koji se namjeravaju diseminirati tijekom trajanja projekta, video za djecu vrtićke dobi od 3-7 godina te listu regionalnih i nacionalnih događanja vezanih uz područje energetike. Prezentaciju je slijedila rasprava nakon koje je postignut sporazum svih partnera o rokovima izvršenja pojedinih aktivnosti te mjerljivim pokazateljima uspješnosti.


Drugog dana održan je i 3. sastanak upravnog odbora projekta gdje su se raspravila financijska pitanja koja se odnose na izvješće o napretku projekta za prvo i drugo izvještajno razdoblje, potraživanja i naknade troškova, financijsko izvješće i moguće obustave financiranja, aktivnosti koje se predviđaju za treće razdoblje te su održane kratke prezentacije svih partnera na temu budućih troškova projekta. Predstavnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Nikola Petković sudjelovao je u raspravi o financijskim pitanjima i upoznao prisutne s centraliziranim postupkom provođenja javne nabave u gradu Zagrebu. Na kraju drugog dana postignut je sporazum oko sljedećih aktivnosti partnera na projektu te su definirani rokovi izvršenja pojedinih aktivnosti.


U završnom dijelu sastanka predstavnik Energetske agencije regije Abruzzo (ARAEN), dr. eng. Ercole Cauti, prezentirao je projekt EFFECT vezan uz inovativne postupke javne nabave u državama uključenim u transnacionalni program za jugoistočnu Europu (SEE Program). Gospodin Cauti je u svojoj prezentaciji istaknuto kako je glavni cilj projekta EFFECT poticati integraciju javne nabave s kriterijima energetske učinkovitosti kako bi se zadovoljili zahtjevi Europske javne nabave te doprinijelo ostvarenju ciljeva Europske strategije 20/20/20.

Sljedeći sastanak partnera planira se održati u gradu Thessalonikiju u Grčkoj u veljači 2014.

Više informacija o projektu „EnVision'2020“ možete pronaći na www.en-vision2020.eu.

 

Vezana vijest:
- Dvodnevni sastanak EnVision'2020 počeo u Zagrebu

 

 

 

                                                      

Vijesti