Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20) i točke 4. Zaključka o pomoći građanima Grada Zagreba dodjelom novčane pomoći ili subvencijom kamata na kredite za obnovu nekretnina oštećenih u potresu (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/20)
 
o b j a v l j u j e : 
 

Dokumentacija za prijavu:
Javni poziv je otvoren do 15. rujna 2020. godine.
Vijesti