Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Grad Zagreb predstavio projekt ZagEE

Na konferenciji za medije održanoj 28. svibnja 2013. u Gradskoj upravi Grada Zagreba, gradonačelnik Grada Zagreba i pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj predstavili su provedbe EU projekata, mjera energetske učinkovitosti i energetske obnove objekata u vlasništvu gradske uprave Grada Zagreba.
1/5

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić i pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj gospodin Marijan Maras danas su na konferenciji za medije održanoj u Gradskoj upravi Grada Zagreba predstavili aktivnosti Grada Zagreba na području racionalnog korištenja energije, primjene mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, sudjelovanja u projektima i korištenja sredstava Europske unije, ispunjavanja smjernica i direktiva EU koje je Republika Hrvatska obvezna ispunjavati kao nova punopravna članica iste.

Posebna pažnja posvećena je novom projektu pod nazivom ZagEE – Zagreb energetski efikasan grad koji je, temeljem kontrole tijela EC EACI, kao uspješan pozitivno ocijenjen na natječajnom pozivu IEE Programa tehničke pomoći 2012. – Mobiliziranje lokalnih energetskih investicija.


Program je osmišljen po uzoru na fond ELENE, a korisnici su isključivo jedinice lokalne/regionalne uprave i javne institucije. Projektni konzorcij može biti iz jedne zemlje i uključivati samo jednog partnera. Sve projektne aktivnosti moraju biti predviđene u Akcijskom planu energetski održivog razvitka grada/regije (SEAP) ili drugim razvojnim strateškim dokumentima.

Projekt ZagEE obuhvaća financiranje tehničke pomoći uključujući i izradu tehničke dokumentacije dodjelom bespovratnih sredstava i omogućuje korisnicima ishođenje potrebnih dozvola i financijskih sredstava od strane banaka i fondova EU (baza pripremljenih projekata).

Vrijednost projekta iznosi 1.813.438 EUR, a udio su financiranja EACI 75% - 1.360.078 EUR. Ukupna planirana investicijska vrijednost radova na realizaciji predviđenih mjera za koje će se izraditi tehnička dokumentacija iznosi 29.379.114 EUR. Povrat investicije, bez korištenja bespovratnih sredstava, iznosi oko 13 godina.


Grad Zagreb će predmetnu investiciju realizirati korištenjem sredstava Strukturnih fondova EU za koja je već podnijeta aplikacija, korištenjem kredita EIB-a i HBOR-a te manjim dijelom proračunskim sredstvima Grada Zagreba.

Projektom je obuhvaćena energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada Zagreba kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za 87 javnih zgrada:

  • 8 zgrada gradske uprave;
  • 13 zgrada osnovnih škola;
  • 8 zgrada srednjih škola;
  • 32 zgrade dječjih vrtića;
  • 6 zgrada domova za starije i nemoćne;
  • 2 zgrade domova zdravlja;
  • 18 zgrada mjesne samouprave te
  • modernizaciju 3000 rasvjetnih tijela javne rasvjete LED rasvjetnim tijelima s kontrolnim upravljačkim sustavom.

Provedbom projekta ostvarit će prosječne uštede energije na objektima od 49%, uštede energije od 32.056 MWh te smanjenje emisija CO2 - 8.043 t/god. Sve zgrade nalazit će se minimalno u energetskom B razredu. Proizvedena zelena električna energija iz OIE je 290 MWh/god.

Projekt ZagEE započeo je 01.04.2013., a trajati će do 31.03.2016.

U prvoj fazi provedbe, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj i tehnički partner na projektu – Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske intenzivno rade na analizi i ažuriranju podataka energetskih pregleda, vrše odabir mjera i pripremaju projektne zadatke za javna nadmetanja za izradu tehničke dokumentacije i studija izvodljivosti.


Prvi raspisi natječaja za izradu tehničke dokumentacije kreću početkom mjeseca lipnja 2013., no zbog velikog broja objekata natječaji će se provoditi u više faza tijekom 2013.

Kontinuirano sa dovršenjem tehničke dokumentacije i osiguranjem financijskih sredstava, tijekom 2014. i 2015. provodit će se javna nadmetanja za izvođenje radova energetske obnove objekata.

Pokretanje i provedba projekta ZagEE tek je jedan od prvih u nizu većih projekata kojim pokazujemo spremnost, znanje i odlučnost za pravovremenost realizacije obveznih aktivnosti lokalnih zajednica i regija definiranih novom direktivom 27/2012 Europske unije koja od 2014. iste obvezuje na obnovu najmanje 3% objekata javne namjene godišnje te izgradnju novih niskoenergetskih ili pasivnih objekata uz primjenu obnovljivih izvora energije.

U doba krize i recesije racionalno korištenje energije, energetska učinkovitost, primjena novih zelenih tehnologija i obnovljivih izvora energije je imperativ ali i izazov i realni zamašnjak u pokretanju gospodarskog razvoja, otvaranja novih radnih mjesta i svijetlije perspektive naših mladih generacija.

Grad Zagreb putem Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj aktivno sudjeluje kao partner u čak 15 različitih europskih projekata (FP7, IEE, MLEI, SEE, MED, GIZ ORF EE,…) ukupne vrijednosti od 21.908.527,35 € i koristi bespovratna sredstva EU u iznosu od 2.369.654,00 €.


Na otvorene pozive za korištenje EU sredstava u 2013., Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj aplicirao je na 11 novih projekata.

Sukladno propisanoj proceduri, Ured je podnio aplikacije za korištenje bespovratnih financijskih sredstava Strukturnih fondova EU za 8 projekata na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u ukupnom iznosu od 175.650.000 €.

 

 

Vijesti