Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Predstavljena II. faza i Nacrt Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Danas je u Hotelu Internacional u Zagrebu održana konferencija za javnost povodom projekta II. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije te predstavljanje Nacrta Masterplana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.
1/3
Danas je u Hotelu Internacional u Zagrebu održana konferencija za javnost povodom projekta II. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije te predstavljanje Nacrta Masterplana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Nositelj projekta je Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., a partneri na projektu su Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija. Izrađivač projekta je tvrtka Consultans d.o.o. dok su podizrađivači tvrtke Ramboll Group A/S iz Danske, Urbanex d.o.o., Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te tvrtka Oikon d.o.o.

Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije temeljni je strateški dokument dugoročnog razvoja prometa na spomenutom području. Njegova izrada uvjetovana je potrebom daljnjeg održivog razvoja grada i njihovog okruženja, sukladno gospodarskim i socijalnim ciljevima i potrebama poboljšanja životnih uvjeta, zaštite i očuvanja okoliša, ostvarivanja energetskih ušteda i energetske učinkovitosti i drugim ciljevima održivog razvoja. Izrada projekta podijeljena je u dvije faze, a u ovoj završnoj fazi izradit će se i Studija utjecaja na okoliš, provesti procedura Strateške procjene utjecaja na okoliš te izraditi Plan provedbe Master plana koji će predložiti preferirani scenarij razvoja prometnog sustava.

Na početku konferencije za javnost, u ime Grada Zagreba, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić pozdravila je predstavljanje Nacrta Masterplana prometnog sustava koji će biti zajednički strateški razvojni okvir za budući prometni sustav na ovom metropolitanskom području koje osim Grada Zagreba obuhvaća i njegove dvije susjedne županije, Zagrebačku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju. U svom govoru istaknula je da na navedenom području živi 1.250.000 stanovnika te da izrada dokumenata poput Master plana prometnog sustava za jedno metropolitansko područje spada u najsloženije stručne poslove u domeni prometnog planiranja, a u pravilu se izrađuju svakih desetak do petnaest godina, nakon čega se prate učinci realizacije mjera i ažuriraju ključni indikatori provedbe mjera.

„Masterplan prometnog sustava je zajednički strateški razvojni okvir za budući prometni sustav na ovom metropolitanskom, čiji je cilj poboljšati prometnu dostupnost cijelog područja kroz razvoj učinkovitog i održivog prometnog sustava, koji će omogućiti veću mobilnost stanovništva korištenjem oblika transporta koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za društvo. Ujedno, Masterplanom prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije planira se integrirati prometni podsustavi kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integriranje sustava javnog prijevoza i povećanje sigurnost prometa.", istaknula je pročelnica Jozić.

Prometni sustavi  grada Zagreba i susjednih dviju županija nisu dosad analizirani i planirani kao cjelina, što je rezultiralo neujednačenim razvojem prometne infrastrukture i neintegriranim upravljanjem razvoja prometnog sustava, posebice u segmentu javnog prijevoza. U svakodnevnom odvijanju prometa na području ove metropolitanske regije čak oko 60% putovanja se obavlja osobnim vozilima što rezultira prometnim zagušenjima, smanjenjem sigurnosti prometa i negativnim ekološkim utjecajima u pogledu buke i emisije štetnih plinova. U konačnici, to dovodi do smanjenja konkurentnosti gospodarskih subjekata u regiji i smanjenje kvalitete života stanovnika.

U odnosu na dosadašnju situaciju, izradom ovog Master plana građani grada Zagreba i susjednih dviju županija dobit će strateški razvojni dokument prometnog sustava grada Zagreba i ove metropolitanske regije, koji će omogućiti razvoj jedinstvenog prometnog sustava s racionalnim i ekološki održivim prometnim rješenjima.

Izrada i donošenje Master plana prometnog sustava omogućit će i korištenje fondova EU za realizaciju prometnih projekata te daljnji napredak projekta Integriranog prijevoza putnika, koji je jedan od strateških projekata Urbane aglomeracije Zagreb.
Vijesti