Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Sastanak partnera projekta NEEC SEAP i Konferencija „Energetska efikasnost i lokalna zajednica“ u okviru Energetskih dana Sarajeva 2015.

U okviru Projekta Mreža energetski efikasnih glavnih gradova JIE – Primjena održivih energetskih planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP) u Sarajevu od 16.-17. rujna 2015. organiziran je sastanak partnera projekta i Konferencija „Energetska efikasnost i lokalna zajednica“ u okviru Energetskih dana Sarajeva 2015.
1/25
U okviru Projekta Mreža energetski efikasnih glavnih gradova JIE – Primjena održivih energetskih planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP) koji se realizira u partnerskoj suradnji između gradova Zagreba, Podgorice, Skopja, Sarajeva, Tirane i Freiburg-a, uz potporu GIZ-a - Otvorenog regionalnog fonda JIE i Njemačkog Federalnog Ministarstva suradnje i razvoja (BMZ), u Sarajevu 16.-17. rujna 2015. organiziran je sastanak partnera projekta i Konferencija „Energetska efikasnost i lokalna zajednica“ u okviru Energetskih dana Sarajeva 2015. Na Konferenciji i sastanku partnera u ime Grada Zagreba sudjelovali su Marijan Maras, pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj i Sanja Malnar Neralić, viša stručna savjetnica pročelnika.

Prvoga dana (16. rujna 2015.) održana je Konferencija pod nazivom „Energetska efikasnost i lokalna zajednica“. Konferenciju je otvorio gradonačelnik Sarajeva prof.dr. Ivo Komšić. U uvodnom dijelu sudjelovali su i NJ.E.Cristian Hellbach, veleposlanik SR Njemačke i Johannes Elle, GIZ. Naglašena je važnost energetske učinkovitosti kao jednog od ključnog pitanja vezanog za održivi razvoj gradova.

Konferencija je bila podijeljena u tri dijela. Prvi dio konferencije odnosio se na Institucionalni i zakonski okvir, a obuhvaćao je teme vezane uz EU regulativu i obveze BIH (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH); Regulativu o EE FBIH (Federalno ministarstvo prostornog uređenja); Zakon o EE (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije); Procedure prijave, izbora i kontrole realizacije projekata EE (Fond za zaštitu okoliša FBIH).

U drugom dijelu konferencije koji se odnosio na Primjere dobre prakse, pročelnik Marijan Maras održao je uvodnu prezentaciju o djelovanju i radu Grada Zagreba u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije s posebnim naglaskom na provedbu projekta ZagEE. Nadalje je održana panel rasprava na temu realiziranih projekata EE - iskustva i preporuke. U prvom dijelu rasprave sudjelovali su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBIH, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, GIZ-a, USAID-a i UNDP-a). U drugom dijelu rasprave predstavljeni su projekti: Sarajevska biciklistička staza; Primjer povećanja energetske učinkovitosti (zgrada Mašinskog fakulteta Sarajevo); Projekt ENESANSA; predstavljene su mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti plivačkog zatvorenog bazena (Olimpijski bazen „Otoka“), projekt prve pasivne kuće u Sarajevu te projekt male hidroelektrane i akumulacije pitke vode „Čajdraš“. U trećem dijelu rasprave predstavljena su iskustva i preporuke vezane za projekte energetske učinkovitosti javnih poduzeća i kompanija (sudionici trećeg dijela rasprave bili su predstavnici: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (Snabdijevanje toplinskom energijom iz TE Kakanj; Sarajevogas, Toplane Sarajevo, KJKP Park Sarajevo i ESCO kompanija Livno.

Treći dio konferencije obuhvatio je Financijske i tehničke mehanizme podrške, unutar kojeg je predstavnica REGEA-e održala uvodno izlaganje na temu EU fondovi EE-Hrvatska/BIH. U panel raspravi sudjelovali su predstavnici GIZ-a, KfW, USAID, UNDP, EBRD, Razvojna banka FBiH, Pro-Credit Bank i Raiffeisen Bank.

Drugoga dana (17. rujna 2015.) održan je sastanak partnera Projekta Mreža energetski efikasnih glavnih gradova JIE – Primjena održivih energetskih planova u glavnim gradovima (NEEC SEAP). Glavne teme sastanka bile su: „Rezultati projekta NEEC SEAP i poticaji za buduće suradnje“; „Napredak u monitoringu i izvještavanju SEAP-a“ i panel rasprava na temu kako projekt NEEC SEAP može doprinijeti razvoju održivih gradova. Iako je ovo bio završni sastanak projekta NEEC SEAP svi partneri Mreže izrazili su želju za nastavak projekta i daljnju uspješnu suradnju glavnih gradova JIE u području energetske učinkovitosti i OIE.
Vijesti