Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Interni seminar EU projekta LEAP – Zelena javna nabava

U organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj održan je interni seminar na temu zelene javne nabave u sklopu projekta „LEAP“.
1/6

U sklopu projekta „LEAP“ (Leadership for Energy Action and Planning) u prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 05. rujna 2013. održan je interni seminar na temu zelene javne nabave u organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Na seminaru su, osim predstavnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, sudjelovali i predstavnici Ureda za javnu nabavu, Gradskog kontrolnog ureda i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.


Na početku seminara, prisutne je u ime Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj pozdravio Miljenko Kovačević, voditelj Odsjeka za energetske analize i opskrbu energijom, istaknuvši važnost projekta LEAP za Grad Zagreb i važnost provođenja zelene javne nabave za održivi razvoj grada.


Predstavnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Nikola Petković prisutne je ukratko upoznao s osnovnim informacijama o projektu LEAP, partnerima koji sudjeluju na projektu, ciljevima projekta te aktivnostima koje provodi Grad Zagreb kao jedan od partnera projekta. U nastavku prezentacije, g. Petković je predstavio zelenu javnu nabavu čiji je cilj podići svijest i informirati djelatnike Gradske uprave Grada Zagreba o načinima uštede prilikom kupnje proizvoda s višim stupnjem održivosti i smanjenim negativnim utjecajem na okoliš. Zelena javna nabava pomaže u rješavanju pitanja zaštite okoliša smanjenjem emisija štetnih i stakleničkih plinova dok se odabirom zelenih proizvoda i usluga ispušta manje opasnih tvari u atmosferu te se štite prirodni resursi. Smanjenje utjecaja na okoliš u pravilu dovodi i do manje štete za zdravlje stoga je nabava moćan instrument kojeg tijela javne uprave mogu koristiti za smanjenje emisija CO2 i unapređenje svojih klimatskih ciljeva.


Kao zaključak se može navesti da je prilikom uvođenja okolišnih kriterija u javnu nabavu bitno imati na umu da oni moraju biti jasno definirani i mjerljivi u skladu s predmetom nabave te moraju poštivati načela transparentnosti, nediskriminacije i jednakosti. Smjernice za nabavu predstavljaju primjer kako postaviti strateški okvir za zelenu javnu nabavu u institucijama.


Projekt „The Leadership for Energy Action and Planning“ (LEAP) je sufinanciran od strane programa Intelligent Energy Europe (IEE) kojim upravlja Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) u ime Europske komisije, a na njemu uz Grad Zagreb sudjeluje još devet gradova iz sedam europskih zemalja. Opći cilj LEAP-a je izgradnja kapaciteta lokalnih vlasti EU kao ključnih aktera za ubrzavanje lokalnih uvođenja energetski održivih mjera te pomicanje prema lokalnom gospodarstvu niskog udjela CO2.

 

Više informacija o projektu možete pronaći na www.leap-eu.org.      

 

 

 

Vijesti