Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Ankete u sektorima kućanstava i usluga

Prikupljanje podatka o potrošnji energije putem ankete u sektorima kućanstava i usluga provode anketari iz Energetskog instituta Hrvoje Požar i djelatnici Elektre Zagreb tijekom veljače i ožujka 2012.

Grad Zagreb je za potrebe izrade i implementacije vlastitih razvojnih energetskih politika pokrenuo projekt pod nazivom: Izrada energetske bilance Grada Zagreba. Cilj ovog projekta je poticati i formirati strukture i instrumente potrebne za izradu i praćenje energetske bilance na području Grada Zagreba što uključuje: prikupljanje podataka, obradu te pripremu adekvatnih izvještaja o proizvodnji, opskrbi energijom te potrošnji kod različitih kategorija potrošača: kućanstva, usluge (školstvo, zdravstvo, trgovina, turizam i ugostiteljstvo, uprava i administracija te ostale uslužne djelatnosti), industrija i promet. Osim izrade energetske bilance projektom će se uspostaviti i praćenje emisija štetnih plinova iz energetskog sektora. Posebna specifičnost ovog projekta leži u izradi energetskih bilanci za pojedina karakteristična područja Grada Zagreba, te na razini gradskih četvrti.

Postupak izrade energetske bilance temelji se, između ostalog, na prikupljanju podatka o potrošnji energije putem ankete u sektorima kućanstava i usluga iz razloga što za ove kategorije potrošača službenih informacija o njihovoj potrošnji gotovo i nema. Posebno se to odnosi na potrošnju ogrjevnog drveta, ukapljenog naftnog plina, lož ulja, motornih goriva i ostalih, dakle energenta koji se ne distribuiraju putem distribucijske mreže.

Kućanstva u kojima se provodi anketa selektirani su slučajnim odabirom iz telefonskog imenika, a ispitivanje se temelji primjenom telefonskog anketiranja sa sjedištem u Energetskom institutu Hrvoje Požar. Upitnik sadrži oko tridesetak pitanja vezanih uz navike i karakteristike potrošnje energije koje se odnose na grijanje, kuhanje, pripremu tople vode, netoplinsku potrošnju i hlađenje. U okviru projekta planira se ispitati oko 3000 kućanstava koja su ravnomjerno raspoređena prema gradskim četvrtima.

U sektoru usluga, odnosno u šest odvojenih posebnih pod-kategorija, slučajni uzorak selektiran je registra poslovnih subjekata, a planira se ispitati oko 400 potrošača. Pitanja u anketnom upitniku tematski obuhvaćaju: karakteristike objekta, tehnologije i energente koji se koriste svakodnevnoj primjeni, posjedovanje elektronskih i električnih uređaja, ukupna godišnja potrošnja pojedinih energenata i slično. Anketa sadrži tridesetak pitanja, a popunjavanje u prosjeku traje oko 30 min. Anketu u sektoru usluga provode djelatnici HEP ODS Elektre Zagreb koji će ujedno i asistirati odabranim subjektima prilikom popunjavanja ankete.

U namjeri da se provedu prethodno navedene aktivnosti, kućanstva i potrošači u sektoru usluga mole se za podršku ovom projektu koji će se provoditi tijekom veljače i ožujka 2012 te za suradnju s anketarima iz Energetskog instituta Hrvoje Požar i djelatnicima Elektre Zagreb.

Za sva pitanja vezana uz provedbu ankete i projekta slobodno se obratite kontakt osobama u Gradu Zagrebu i u Energetskom institutu Hrvoje Požar koje možete pronaći na niže navedenim adresama.

 

Danijel Matić, Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Dukljaninova 3, Zagreb, tel. 01/6585020, e-mail: danijel.matic@zagreb.hr
Alenka Kinderman Lončarević, Energetski institut Hrvoje Požar, Savska cesta 163, Zagreb, tel. 01/6326 119, faks. 01/6040 599, e-mail: akinderm@eihp.hr

Vijesti