Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Energetskom obnovom Zdravstvene stanice Ljubijska do ugodnijeg prostora za pacijente, korisnike i djelatnike

Provedbom energetske obnove ZS Ljubijska, poboljšati će se energetske karakteristike zgrade postavljanjem toplinske izolacije na ovojnicu zgrade i zamjenom neučinkovite vanjske stolarije i bravarije te će se modernizirati sustav grijanja i hlađenja.
1/6
Dana 20. veljače 2020. održala se konferencija za medije povodom energetske obnove zgrade Doma zdravlja Zagreb – Istok, Zdravstvene stanice Ljubijska. Tom su se prilikom na konferenciji obratili v.d. ravnateljica Doma zdravlja Zagreb – Istok Dragica Jesih, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo Mirela Šentija Knežević, prof.log., univ.spec.admin.urb, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Melita Borić i voditeljica projekta Andrea Sili-Bosner.

Uvodno je istaknuto da se projekt energetske obnove zgrade Doma zdravlja Zagreb – Istok, Zdravstvene stanice Ljubijska provodi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. sklopljenog s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt se sufinancira i provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Planirana vrijednost projekta iznosi 1.698.293,05 kn, a ugovorena su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u  iznosu od  685.002,52 kn. Projekt se provodi od travnja 2019. do kolovoza 2020.

„Na 40 lokacija – ustanova zdravstvene zaštite s preko 300 timova u primarnoj i specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti postoji trošak od 2,4 mil kn godišnje za energente, pa je stoga bilo kakvo smanjenje troškova u zdravstvu od velikog značaja. U ovoj Stanici energetska obnova značiti će mnogo za samo okruženje, ali i za pacijente i djelatnike uz činjenicu da se energija neće rasipati bez potrebe.“, rekla je v.d. ravnateljica Dragica Jesih.

„Od osam projekata koje smo prijavili na natječaj za EU sredstva, prošlo ih je šest, a ova Stanica je jedan od njih. Sa energetskom obnovom zgrade smanjiti će se troškovi za grijanje i održavanje zgrade, smanjiti će se emisije CO2, a što je posebno važno pružiti će se ugodnije iskustvo boravka za pacijente i korisnike Zdravstvene stanice Ljubijska kao i za zdravstvene djelatnike.“,  istaknula je zamjenica pročelnika Šentija Knežević.

Grad Zagreb provodi Program energetske obnove zgrada javne namjene, koji uključuje primjenu mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zamjenu ekološko neprihvatljivih goriva na 134 zgrade ukupne grijane površine 463.000 m2, za što je ukupno planirana investicija od 805.000.000,00 kn.

Pomoćnica pročelnice Melita Borić naglasila je kako su u Program energetske obnove uključene i 23 zgrade zdravstvene namjene, a od toga 11 zgrada domova zdravlja za koje je predviđena investicija od 37 milijuna kuna. Nastoji se što više sredstava osigurati iz Europskih fondova te se u tu svrhu uključuju svi nadležni gradski uredi kako bi se kvalitetno pripremila dokumentacija potrebna za povlačenje europskih sredstava. „Iako su procesi prijave i izvršenja projekata dugotrajni i opsežni, zbog koristi koje takvi projekti donose, svi sudionici u procesu maksimalno se zalažu da se postignu zadani ciljevi.“

Voditeljica projekta Andrea Sili-Bosner izjavila je: „Zgrada Zdravstvene stanice Ljubijska je izgrađena 1977. Grijana površina zgrade je 376 m2, a sadašnja potreba za toplinskom energijom za grijanje iznosi 90.000,00 kWh godišnje. Primjenom mjera energetske učinkovitosti smanjiti će se godišnja potreba za toplinskom energijom za grijanje za 71.337,00 kWh (71,75%) kao i smanjiti emisije CO2 za 18,35 t/godišnje (73,69%), te će po svojim karakteristikama zgrada biti u energetskom razredu B.“

Provedbom energetske obnove ZS Ljubijska, poboljšati će se energetske karakteristike zgrade postavljanjem toplinske izolacije na ovojnicu zgrade i zamjenom neučinkovite vanjske stolarije i bravarije te će se modernizirati sustav grijanja i hlađenja. 
Vijesti