Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Mogućnost pojave višednevnih epizoda onečišćenja zraka lebdećim česticama u Gradu Zagrebu

Zajedno s dolaskom hladnih zimskih dana i nepovoljnih meteoroloških prilika (dugotrajna magla, odsustvo vjetra i padalina, temperaturna inverzija i drugo), zbog potrebe za pojačanim grijanjem i korištenjem mali kućnih ložišta, osobito onih na drva, nastupilo je razdoblje u kojem, kao i prethodnih godina, povremeno dolazi do povišenih koncentracija PM10 čestica i prekoračenja njihove propisane 24-satne granične vrijednosti (GV) od 50 µg/m3.

Informacije o trenutnom stanje kvalitete zraka dostupne su na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj. Podaci o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koji pristižu u realnom vremenu prikazuju se europskim indeksom kvalitete zraka Air Quality Index (AQI). Indeks prikazuje kratkoročno stanje kvalitete zraka. Za računanje indeksa za PM10 i PM2.5 čestice koriste se 24-satni pomični prosjeci. Crveno polje opisuje trenutno loše stanje kvalitete zraka čija se izračunata razina indeksa kreće od 50 do 100 µg/m3 . Iznad 100 µg/m3 razina indeksa je tamnocrvene boje i opisuje vrlo loše stanje. Kako biste dobili uvid u trenutno stanje kvalitete zraka, upućujemo Vas da osim boje, obratite pozornost i na upisanu izračunatu vrijednost.

Ističemo da se navedeni indeks kvalitete zraka ne smije uspoređivati s propisanom 24-satnom graničnom vrijednosti (GV), jer se ona odnosi na dugoročnu izloženost i koristi se za ocjenu kvalitete zraka prema Direktivi 2008/50/EC koja je implementirana u naše propise.

Napominjemo, da su satni i 24-satni izvorni podaci za PM10 čestice za svaku automatsku mjernu postaju dostupni na poveznici http://iszz.azo.hr/iskzl/podatak.htm.

U cilju prevencije, upućuju se građani, posebice osjetljive skupine stanovništva kao što su djeca, trudnice, osobe starije životne dobi, bolesne osobe i drugi, da se u slučaju pojave visokih koncentracija PM10 čestica pridržavaju zdravstvenih preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. A. Štampar objavljenih na poveznici http://www.stampar.hr/hr/opcenite-zdravstvene-preporuke-za-stanovnistvo-grada-zagreba-u-slucajevima-povisenih-vrijednosti i poveznici https://www.zagreb.hr/kvaliteta-zraka/499 te da izbjegavaju fizičke aktivnosti na otvorenom prostoru.

Prema javno dostupnim podacima, tijekom kratkotrajne izloženosti povišenim vrijednostima lebdećih čestica ne očekuje se značajan utjecaj na zdravlje.

Provedbom preventivnih mjera i preporuka u svrhu sprečavanja akutnih i dugoročnih negativnih utjecaja umanjene kvalitete zraka na zdravlje populacije, dodatno se smanjuje rizik i doprinosi zaštiti zdravlja ljudi.
 
Vezane vijesti: ( https://eko.zagreb.hr/savjeti-za-gradjane/2593 ) .
Vijesti