Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

U Bruxellesu održan EUSEW

U Bruxellesu je od 23.-26. lipnja 2014. već tradicionalno održan energetski tjedan EUSEW (EU Sustainable Energy Week 2014).

U Bruxellesu je od 23.-26. lipnja 2014. već tradicionalno održan energetski tjedan EUSEW (EU Sustainable Energy Week 2014) koji je uključivao konferencije na visokoj razini (sudjelovalo više od 2000 sudionika iz energetskog sektora poslovne i znanstvene zajednice te nacionalnih, regionalnih, lokalnih i EU institucija), energetske dane (oko 700 događanja sa sudionicima iz 40-tak zemalja iz EU i svijeta), svečane dodjele godišnjih nagrada Sustainable Energy Europe (SEE) & ManagEnergy, mreže događanja „Action on the ground“ (rasprave i primjeri dobrih praksi u području energetske održivosti). Na EUSEW 2014 je od strane Grada Zagreba sudjelovala Sanja Malnar Neralić, viša stručna savjetnica pročelnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

 

Sastanak Radne grupe za financije u okviru Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) radionice o inovativnim financijskim alatima

U predstavništvu Galicije pri EU u ponedjeljak 23. lipnja 2014. održan je sastanak Radne grupe za financije u okviru Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) radionice o inovativnim financijskim alatima. U uvodnim govorima predstavnika EK, DG ENER i predstavnika tajništva Sporazuma gradonačelnika naglašena je ključna uloga gradova i regionalnih zajednica u ostvarivanju zacrtanih ciljeva EU 20/20/20 kao i potreba pronalaženja mogućnosti financiranja održivih energetskih investicija.


Nakon uvodnih govora održane su paralelne sesije s konkretnim primjerima u kojima su sudionici razmijenili svoja iskustva: Jean-Baptiste Sarlat, Groupe BPCE prezentirao je iskustvo s ELENA-om (European Local Energy Assistance); Murray Birt, Deutsche Bank, informirao je o privremenom izvješću EEFIG (Energy Efficiency Finance Group) i kako gradovi mogu potaknuti energetsku učinkovitost u zgradarstvu; Zarpana Signor, Deutsche Bank, izvijestila je o iskustvu s EEEF (European Energy Efficiency Fund); Adrien Bullier, EASME, prezentirao je PDA (Project Development Assistance) i ostale relevantne inicijative za lokalne i regionalne sudionike; Alenka Loose, Grad Ljubljana, u konkretnom primjeru opisala je suradnju s alternativnima ulagačima za lokalne učinkovite projekte; Patrick Boucneau, Limburg Province, govorio je o korištenju EU fondova i fondova za građanstvo na regionalnoj razini.

 

Konferencija Sporazuma gradonačelnika, pametnih gradova i zajednica i usluge ManagEnergy za energetske korisnike

Lokalne i regionalne zajednice imaju ključnu ulogu u ispunjavanju obveza vezanih za održivu energiju i mobiliziranje novih održivih energetskih investicija. Na konferenciji održanoj 24. lipnja 2014. na konkretnim primjerima gradova i zajednica prikazano je kako motivirati kućanstva i SME u štednji energije i korištenju čišćih energetskih izvora te kako učinkovitije privući ulagače za ulaganja u održive energetske projekte.

 

Nakon uvodnog govora Dominique Ristori, glavnog direktora, DG ENER, EK i kratke prezentacije Gerard Magnin-a: "Covenant of Mayors – zadnje informacije iz Ukraine", održana je panel rasprava: „Energetske uštede i korištenje OIE- mogućnosti za smanjivanje energetskog siromaštva“. Na panelu su sudjelovali: Mercè Rius (zamjenik predsjednika za okoliš, Provincije Barcelona i savjetnik Badalona Gradskog Vijeća, Catalonia regije), Stefan Bouzarovski (Uni Manchester), Marlene Potthoff (Caritas), Dirk van Evercooren (Vreg) i Fiona Harvey (The Guardian). Nakon toga prezentirani su primjeri trenutnih projekata gradova i zajednica - Benjamin Clarysse održao je prezentaciju pod nazivom "NZB2010" u kojoj je predstavio rezultate rezidencijalnih zgrada near zero energy buildings u gradovima; Velimir Šegon predstavio je projekt  "SUSTAINCO" – zgrade kao rezultat Concerto projekta, a Model financiranja za Pametne gradove i zajednice - RENGOV projekt Friuli Venezia Giulia i ostale relevantne inicijative predstavio je Sergio Olivero, Smart Cities Sherpa group.


Također je održana i panel rasprava: „Inovativne lokalne scheme financiranja – trenutne uspješne priče“ na kojem su sudjelovali: Gabor Bagdy, zamjenik gradonačelnika Budimpešte, Ralf Goldmann (EIB), Maud Skäringer (DG REGIO), Nuri Palmada (Som Energia – REScoop member), Sissy Müller (Greencrowding). O prepoznavanju važnosti uloge te pronalaženju izvora novih mogućnosti financiranja kroz kohezijske fondove u završnom dijelu govorila je Charlina Vitcheva (Direktorica DG REGIO).

 

Ususret EU politici energetski učinkovitih proizvoda

EU politike za energetski učinkovitije proizvode trebale bi značajnije doprijeti ciljevima 2020 vezanim za energetsku učinkovitost i smanjenje stakleničkih plinova. Potrošače se na energetske uštede potiče energetskim označavanjem proizvoda, a industriju kroz poticanje na tehnološke inovacije. Pravni okvir u ovom području temelji se na Direktivi o energetskom označavanju i Direktivi o eko-dizajnu. Zbog neprestanog napretka, promjena ali i poteškoća u ovom području postavlja se pitanje kako osigurati nastavak dobre informiranosti potrošača o uštedama i kako poboljšati isplatljiviji i učinkovitiji regulatorni okvir za poslovne mogućnosti industrije. Također je raspravljano o potrebi revidiranja postojećih navedenih direktivi kao i pitanja nadzora nad tržištem i međunarodne suradnje.


Na raspravi kojom je moderirao Paul Hodson, načelnik Odjela za energetsku učinkovitost, DG ENER, EK sudjelovali su: Günther Oettinger, povjerenik za energetiku EK; Antti Ilmari Peltomäki, zamjenik glavnog direktora, DG ENTER, EK; Peter Liese, zastupnik u EP; Walter J.P. van Kuijen, viši zamjenik predsjednika, Philips; Stephen Russell, glavni tajnik, ANEC - the European consumer voice in standardisation.Svečana dodjela nagrada Sustainable Energy Europe (SEE) & ManagEnergy

Jednom godišnje od strane EK prezentiraju se primjeri najboljih energetski održivih projekata EU. Kako bi ostvarili zacrtane ciljeve 2020 važno je replicirati dobre prakse u cilju ostvarivanja što učinkovitijeg povećanja uštede energije i smanjenja CO2. Godišnja svečana dodjela nagrada Sustainable Energy Europe (SEE) i ManagEnergy održana je u zgradi EK, Charlemagne okviru Konferencije na visokoj razini.


S dodjelom obje vrste nagrada EK je započela 2006. s ciljem prepoznavanja i komunikacijske potpore energetskih projekta najbolje prakse. Razlika između nagrada je slijedeća: SEE nagrade su otvorene za inicijative privatnog i javnog sektora dok je ManagEnergy nagrada isključivo vezana za javne vlasti i energetske agencije na lokalnoj i regionalnoj razini.


SEE nagrade uključuju 5 kategorija: komunikaciju (poboljšavanje javne svijesti) učenje (nadogradnja kapaciteta i transfer know-how), potrošnju (energetska učinkovitost u proizvodnji i potrošačkom procesu i OIE), stanovanje (ogledne zgrade) i putovanje (projekti vezani za transport). Ove godine zaprimljeno je 342 projekta. Devet neovisnih tehničkih stručnjaka izdvojilo je i nominiralo 30 projekata (po pet iz svake kategorije SEE i pet iz ManagEnergy). Šest pobjedničkih projekata dobilo je mogućnost izrada besplatne audio vizualne produkcije u kojem će biti prezentiran njihov projekt i njegova dodana vrijednost projekta. Više informacija o dobitnicima nagrada dostupno je na stranici: www.eusew.eu/awards-competition/awards-winners-2014.

 

Financiranje energetske renovacije zgrada kroz kohezijske fondove

Pomoć upravljačkim vlastima u razvoju održivih energetskih ulaganja u zgradarstvu kroz njihove operativne programe kohezijske politike jedan je od glavnih ciljeva tehničkih smjernica “Financiranje energetske renovacije zgrada kroz kohezijske fondove” (http://ec.europa.eu/regional_policy/information/brochures/index_en.cfm#5).

 

Praćenje energetske potrošnje u zgradama je ključno. Približno 40% finalne energetske potrošnje kao i smanjenje 36% emisije stakleničkih plinova pripisuje se kućanstvima, uredima, dućanima i ostalim zgradama javnog i privatnog sektora. U cilju postizanja zacrtanih klimatsko energetskih ciljeva od ključne je važnosti povećanje ulaganja u javnom i privatnom sektoru. U razdoblju 2014.-2020. fondovi kohezijske politike imat će važnu ulogu u obnovi zgrada kroz alociranje minimum 27 milijarde EUR-a za niskougljično gospodarstvo uključujući energetsku učinkovitost i korištenje OIE u zgradarstvu. Smjernice EK trebale bi informirati upravljačka tijela koja se bave kohezijskim politikama o EU zahtjevima vezanim za energetsku učinkovitost u zgradarstvu te dati listu primjera dobre prakse, pristupima, studijama slučajeva (primjera) te ispitivanja različitih financijskih mehanizama kojima upravljačka tijela mogu dati potporu projektima održivi energije s ciljem privlačenja što većeg opsega ulaganja u energetske renovacije zgrada i privlačenja što više ulaganja privatnog sektora.


Na ovoj radionici održanoj 25. lipnja 2014., uz prezentaciju navedenih smjernica, prikazani su i primjeri ulaganja kroz kohezijsku politiku u razdoblju 2007.-2013. (Održiva energetska ulaganja u socijalne zgrade u Francuskoj: Laurent Ghekiere, direktor EU poslove, Union Sociale pour l'Habitat i Financijski instrumenti održivih energetskih ulaganja u stambenim zgradama u Litvi: Inesis Kiškis, direktor Uprave, Ministarstvo okoliša).

 

Primjena pametnog mjerenja u Europi

Pametno mjerenje identificirano je od strane EU institucija kao važan alat za ostvarivanje EU ciljeva 20/20/20 (i nadalje), Direktiva o električnoj energiji 2009/72/EZ zahtjeva da 80% EU potrošača bude opremljeno sistemom pametnog mjerenja do 2020. Status primjene pametnog mjerenja je raznolik u državama članicama. Neke države članice su u potpunosti primijenile pametno mjerenje, neke su u planiranju ili procesnoj fazi, dok je nekoliko država članica da primjena nije ekonomski opravdana.


Ovo događanje nadovezalo se na nastavak prošlogodišnje Konferencije na visokoj razini : “Primjena pametnog mjerenja u EU: jesmo li na dobrom putu?” te je imalo za cilj pružiti ažurirane informacije o trenutnom status razvoja pametnog mjerenja u EU, izazovima kroz različite perspektive kao razmjenu primjera dobre prakse. Na događanju se raspravljalo sa stajališta tri ključna dionika:

  • Države članice - obveza država članica je da odluče kako će provesti pametno mjerenje. EK, JRC je informirala o njihovu doprinosu u izvještaju o pametnom mjerenju i nacionalnim perspektivama i primjeni planova o pametnom mjerenju koje su države članice prezentirale EK s naglaskom na troškove i dobiti očekivane od primjene na nacionalnoj razini.
  • Operatori distibucijskog sustava (ODS) – u većini država članica ODS provodi pametno mjerenje. U FP7 projektu, Meter-ON je usmjeren za primjenu mogućnosti pametnog mjerenja u EU, te će krajem ove godine prezentirati zaključci projekta koji će uključivati jasne preporuke kako se suočiti s tehničkim barijerama i regulatornim preprekama koje stoje na putu provedbi pametnog mjerenja u EU. Projekt bi također trebao prikazati primjere dobrih praksi u EU.
  • Potrošači - EDSO (European distribution system operators) i ESMIG (European Smart Metering Industry Group) raspravljali su pitanjima potrošačkog razumijevanja i uključenosti u uspješno pametno mjerenje sa stajališta energetske učinkovitosti ali i dobiti za građanstvo. EDSO i ESMIG su prezentirale zajednički projekt dizajniran za ponudu informacija i jednostavnu primjenu.

 

Lokalna i regionalna perspektiva EU politike 2030 – uvjeti investicijskog okvira i klimatske implikacije

Odbor regija poziva na ambicioznu klimatsku politiku s ciljevima za 2030: smanjenje emisije stakleničkih plinova za 50% u odnosu na baznu godinu 1990. Ulaganja u lokalnu i regionalnu održivu energiju ključna su za ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Odbor regija naglašava da mala domaća proizvodnja iz OIE treba biti jače poticana od svih razina vlasti kako bi doprinijela boljoj sigurnosti i opskrbi jeftinijeg pristupa za sve građane te umanjila ovisnost o uvozu fosilnih izvora energije. Također, Odbor regija ističe da dobra praksa na lokalnoj i regionalnoj razini jasno pokazuju da je lokalni razvoj OIE ekonomski isplatljiviji te da je u skladu sa zahtjevima ostvarivanja EU ciljeva. Umjesto usporavanja razvoja niskougljičnih energetskih izvora, državne potpore mogu upotpuniti unutarnje energetsko tržište i ostvariti klimatske zahtjeve zajedničkim pojačavanjem prioriteta.


Izvjestitelj za EU energetiku i klimatske promjene 2030., u području državnih potpora za energetiku i dostupnu energiju traži povoljnije financijske i regulatorne uvjete na energetskom tržištu u cilju poticanja održivih energetskih ulaganja lokalnih i regionalnih vlasti u tom području.
Sudionici rasprave - povjerenik za energetiku Oettinger, predstavnici Odbora regija, predstavnici Italije (trenutni predsjedavajući EU), predstavnici EK, DG ENER predstavnici lokanih i regionalnih samouprava, vladinih organizacija - razgovarali su o budućim preporukama iz područja energetike za slijedeći petogodišnji mandat EP i EK.

 

Više informacija o EUSEW 2014. dostupno je na www.eusew.eu/about/about-eusew.

 

Galerija fotografija

 

 

Vijesti