Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Na završnom sastanku projekta EnVision’2020' predstavljen Tehnološki plan ključnih energetskih tehnologija za grad Zagreb

U Gradskoj upravi Grada Zagreba predstavljen je „Tehnološki plan ključnih energetskih tehnologija za grad Zagreb“ (tzv. Roadmap) koji će omogućiti energetski razvoj grada Zagreba u skladu s ciljevima europske energetske politike 20/20/20 do 2020.
1/9

U sklopu projekta „EnVision'2020“ (Energy Vision 2020 for South East European Cities), koji je sufinanciran od strane strane South East Europe (SEE) programa, u petak 19. prosinca 2014., u Gradskoj upravi Grada Zagreba u prisustvu dr. sc. Sandre Švaljek, zamjenice gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba i predstavnika drugih Gradskih ureda, pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Marijan Maras predstavio je uspješno realizirani projekt EnVision'2020 kroz detaljan pregled rezultata svih aktivnosti projekta.

Projekt je započeo u prosincu 2012., a završio je 30. studenog 2014.

Budući da su glavni ciljevi projekta obuhvaćali izradu energetskih tehnoloških i implementacijskih planova za pojedine ključne energijske tehnologije odabrane za grad Zagreb te izradu planova provedbenih politika i zajedničkih energetskih prioriteta za gradove partnere, na sastanku je detaljno prezentiran završni dokument pod nazivom „Tehnološki plan ključnih energetskih tehnologija za grad Zagreb“ (tzv. Roadmap), koji će omogućiti energetski razvoj grada Zagreba u skladu s ciljevima europske energetske politike 20/20/20 do 2020.


Tehnološki plan ključnih energetskih tehnologija za grad Zagreb izradio je Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u suradnji s prof. dr. sc. Slavkom Krajcarom s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, Izv. prof. dr. Draženom Lončarom s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Ljubomirom Majdandžićem s Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku.


Ključne energetske tehnologije u kontekstu projekta EnVision'2020 su nove, ili znatno unaprijeđene energetske tehnologije, koje imaju jak potencijal za jačanje konkurentnosti i kvalitete života u gradu Zagrebu, i dugoročno mogu pridonijeti „ozelenjavanju“ lokalnog/regionalnog gospodarstava. Navedene ključne tehnologije trebale bi omogućiti gradu Zagrebu razvijanje njegovih lokalnih izvora energije i energetskih sustava unutar vremenskog razdoblja od 20 godina, uz minimiziranje utjecaja na okoliš. Također, one bi trebale udovoljiti lokalnoj energetskoj potražnji na održiv način te imati znatan potencijal primjene.

Više informacija o projektu „EnVision'2020“ možete pronaći na www.en-vision2020.eu.

 

 

                            

Vijesti